Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava pripravuje 9. ročník Súťaže stredoškolských časopisov PSK. Uzávierka prihlášok školských periodík je do 31. júla 2022.

Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2021/2022.

Pri tlačenej verzii je nutné zaslať minimálne dve vydania časopisu každé v dvoch exemplároch a doručiť s označením „Súťaž stredoškolských časopisov PSK“ na adresu Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, 080 01 Prešov.

V prípade elektronických (online) formátoch je potrebné uviesť presnú webovú adresu priamo do prihlášky. Uzávierka súťaže pre školské redakcie je do 31. júla 2022.

Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Zapojené redakčné tímy okrem spätnej väzby a rád od skúsených novinárov získajú vecné ceny a tí najlepší i finančné príspevky na svoju tvorivú činnosť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov je termínované na jeseň tohto roku.  

 

Bližšie informácie o súťaži: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2022/skolstv...

 

Zdroj a foto: psk