Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava organizuje Súťaž stredoškolských časopisov už po desiatykrát. Každoročne sa do nej zapájajú tvorivé novinárske tímy z celého kraja. Obsah časopisov a ich prepojenie so životom školy a regiónu bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe.

Uzávierka pre zaslanie stredoškolských časopisov pre nový ročník súťaže je 30. september 2023. Prihlasovanie je otvorené pre školské časopisy zo školského roka 2022/2023, ktoré vychádzajú v tlačenej i online verzii.

Redakcie posielajú svoje časopisy emailom na adresu crd@kniznica-poh.sk. V printovej podobe je ich potrebné doručiť na adresu prešovskej knižnice – Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava, Prešov, Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139.

Doručené časopisy bude hodnotiť odborná porota odsúhlasená výborom RO SNN v Prešove. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 1. polrok 2024. Víťazné redakčné tímy získajú nielen diplomy, ale aj vecné ceny, finančný príspevok, ako aj rady či uznanie od ľudí „z novinárskeho fachu.“

V nedávnom 9. ročníku súťaže porota posudzovala 21 stredoškolských časopisov z 11-tich miest kraja a nesúťažne, vzhľadom na pravidlá účasti, jeden časopis z Košického kraja. Jeho víťazom sa stal časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova, ktorý obhájil prvenstvo z vlaňajška a do svojej zbierky si zapísal už piate najcennejšie víťazstvo v tejto krajskej súťaži. 

·         Prihláška do Súťaže stredoškolských časopisov (1,98 MB)

·         Propozície k Súťaži stredoškolských časopisov (1,19 MB)

          

Zdroj: psk