Uplynulé týždne patrili aj na stredných odborných školách Prešovského samosprávneho kraja (PSK) praktickým maturitám. Absolvovalo ich 3 164 žiakov z celkového počtu 4 644 maturantov. Takmer dve stovky študentov svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti obhajovali priamo u zamestnávateľa alebo v rámci duálneho vzdelávania. Maturitu skladali vo firmách, obchodných reťazcoch a v špičkových hoteloch.

Písomné a praktické maturity v aktuálnom školskom roku 2023/2024 sú za nami, tie interné, tzv. ústne čakajú na maturantov v máji. V 68 stredných školách prešovskej krajskej samosprávy maturitnú skúšku realizuje celkovo 4 644 žiakov. Z nich praktickú časť odbornej zložky maturít absolvovalo  3 164 žiakov, pričom priamo u zamestnávateľa ju uskutočnilo 186 a v systéme duálneho vzdelávania 155 maturantov.

Maturity sa v prebiehajúcom školskom roku presnejšie týkajú približne 1150 žiakov župných gymnázií a vyše 3 490 žiakov stredných odborných škôl. Konkrétne na obchodných a hotelových akadémiách PSK, ako i v školách so zameraním na obchod, služby či ekonomiku maturuje 924 žiakov. Na troch stredných zdravotníckych školách v Humennom, Poprade a Prešove je ich 341, na elektrotechnických školách 315, na pedagogických 223 a na školách umeleckého priemyslu v Kežmarku, Prešove a vo Svidníku 121 žiakov. Najviac maturantov majú pritom prešovské školy, konkrétne Gymnázium na Konštantínovej ulici (255) a Stredná zdravotnícka škola (211).

Časť týchto žiakov (3 164) nedávno realizovala aj praktickú zložku maturít či už v škole, u zamestnávateľa alebo v duáli. Najviac ich bolo zo Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej v Prešove, pričom išlo presne o 66 dualistov. Praktickú maturitu u zamestnávateľa skladalo napríklad aj 61 žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ale tiež 60 žiakov z SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, ktorá má aktuálne i 24 maturantov – dualistov. Rovnaký počet maturantov (24) absolvovalo praktickú zložku maturít aj v SOŠ technickej v Starej Ľubovni.

„Všeobecne v duálnom vzdelávaní rastieme. V tomto školskom roku máme v tomto systéme zaradených už 1 510 žiakov, pričom  1216 je z našich župných škôl. Zákonite nám rastú aj čísla maturantov – dualistov, ktorých bolo napríklad v uplynulom školskom roku ešte okolo 100 a dnes ich je 155. Pre stredné odborné vzdelávanie je dôležité a podstatné študovať a zároveň si overovať získané zručnosti priamo v praxi, lebo žiak sa takto stáva hotovým človekom pre trh práce a firma, kde počas rokov svojho štúdia vykonáva prax a následne maturitu, získava dobre pripraveného zamestnanca,“ vyjadril sa v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Praktickú časť maturity vykonávali najčastejšie žiaci z odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ale aj mechanik, mechanik nastavovač či mechatronik. Taktiež to boli odbory z gastrosféry – kuchár a  čašník, servírka. Maturity sa realizovali v etablovaných firmách ako Lear, Spinea, Regada, Gohr, Linak, Motor-Car či Tataravagónka. Boli to tiež  firmy Kaufland, Lidl a viaceré hotely, okrem iných Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Kempinsky Štrbské Pleso alebo Hotel Lomnica Tatranská Lomnica.

 

Zdroj a foto: psk