Zavŕšený je tretí ročník Diamantovej ceny, ktorú organizuje Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Za aktuálny školský rok ju získalo aj župné Gymnázium na Kukučínovej ul. v Poprade. Diamantová cena DofE škole priniesla ďalšie manažérske skúsenosti, ktoré môže zužitkovať vo svojom fungovaní.

Záverečná ceremónia tretieho ročníka Diamantovej ceny sa uskutočnila v stredu 14. júna v Košiciach. Medzi jej tohtoročnými laureátmi je aj popradské gymnázium, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj. Zisk ocenenia škole prináša unikátne systematické a dlhodobé manažérske vzdelanie, ktoré využije vo svojom ďalšom rozvoji.

S udelením Diamantovej ceny sa spája hneď niekoľko uskutočnených aktivít. Konkrétne riaditelia a učitelia zo zapojených škôl rozvíjali svoje schopnosti prostredníctvom inšpiratívnych workshopov v štyroch moduloch - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Financie a zdroje, Ja, líder.

Okrem kvalitných školení mali k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií zo slovenských firiem. S rozvojom líderských a komunikačných zručností im pomáhali stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov.

Aktivity spojené s Diamantovou cenou podporuje aj Prešovský samosprávny kraj. Vníma ju ako projekt, ktorý školám viditeľne pomáha. Pre ich riaditeľov je to taktiež veľmi užitočný nástroj, vďaka ktorému sa dokážu hlbšie spoznať a nastaviť si možnosti, ktoré chcú zlepšiť. Vedia lepšie viesť svoje tímy, zvládať stres a učia sa, aké sú možnosti financovania školských projektov.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je na Slovensku od roku 2015. Pri rozvíjaní potenciálu mladých ľudí úzko spolupracuje práve s vedením škôl a učiteľskými zbormi. Pri ich vzájomnej komunikácii dlhodobo zaznieva potreba lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie. Preto vznikol rozvojový program riaditeľov a učiteľov na školách zapojených v DofE pod názvom Diamantová cena.

Nositeľmi Diamantovej ceny v Prešovskom kraji sú po troch ročníkoch programu Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej v Prešove; Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov; Gymnázium, Kukučínova v Poprade a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

 

Zdroj a foto: psk