Prešovská krajská samospráva má ambíciu inštalovať na župných stredných školách fotovoltické systémy. Chce tak prispieť k znižovaniu spotreby elektrickej energie z tradičných zdrojov a tiež finančných nákladov na energie. Plánovaný projekt Solaris Scholarum počíta s umiestnením fotovoltických technológií na piatich vybraných školách. Jeho predpokladaný rozpočet je 463-tisíc eur a kraj ho chce financovať cez výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Krajskí poslanci odobrili vstup Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do projektu Solaris Scholarum. Mal by priniesť inštaláciu fotovoltických systémov na školách v kraji, konkrétne v Poprade, Starej Ľubovni, Humennom, Svidníku a v Snine. PSK si od projektu sľubuje  environmentálny aj ekonomický prínos. Na jeho realizáciu chce žiadať nenávratný finančný príspevok cez výzvu SIEA, ktorá je sprostredkovateľským orgánom Programu Slovensko. Predpokladané oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na takmer 463-tisíc eur.

V rámci objektu SPŠ techniky a dizajnu v Poprade projekt rieši umiestnenie 90 kW fotovoltického zariadenia Jeho súčasťou má byť aj vybavenie pre monitorovanie a správu fotovoltaickej elektrárne, ktoré zaisťuje zber a ukladanie dát, centralizované sledovanie a údržbu, ako aj možnosť pripojiť ďalšie zariadenie do fotovoltaického systému.

V Strednej priemyselnej škole v Snine je plán inštalovať 30 kW zariadenie, v SOŠ technickej v Starej Ľubovni a SOŠ technickej v Humennom s výkonom 60 kW. Pre SOŠ polytechnickú a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku je vytipovaná fotovoltika s výkonom 75 kW.

Realizácia projektu na uvedených školách prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie z tradičných zdrojov a tiež k výrobe uhlíkovo neutrálnej produkcii elektriny. Zároveň umožní obnovu budov investíciami do zlepšenia energetickej hospodárnosti ich prevádzok, pričom pôjde aj o dlhodobú investíciu do budúcnosti.

Vyhlásená výzva SIEA je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Jej prioritou je energetická efektívnosť a dekarbonizácia a špecifickým cieľom podpora energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Zdroj a foto: psk

Foto: Inštalácia solárneho panelu