Štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK uspeli v rámci výzvy Modernejšia škola, ktorú vyhlásil rezort školstva s cieľom zatraktívniť školské prostredie. Štátnu dotáciu vo výške takmer 90-tisíc eur využijú školy na revitalizáciu svojich tried, vytvorenie oddychových zón či modernizáciu spoločných priestorov.

Ministerstvo školstva prerozdelilo medzi štyri úspešné stredné školy v rámci výzvy Modernejšia škola celkovo 89 730 eur. Zriaďovatelia základných a stredných škôl mohli požiadať rezort o príspevok max. 30-tisíc eur, a to pre účely zmodernizovania svojich vnútorných priestorov a podporu inovatívnych prístupov vo výučbe. Celkovo v rámci Slovenska uspelo 144 žiadateľov, z toho 31 z Prešovského kraja. Medzi nimi aj štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. A to SPŠ technická Bardejov, SPŠ techniky a dizajnu Poprad, Spojená škola Svidník a Gymnázium Lipany.

Stredná priemyselná školy technická v Bardejove vďaka schválenej dotácii 16 690 eur zrealizuje projekt zameraný na realizáciu oddychovej zóny na druhom a treťom nadzemnom podlaží a zrevitalizovanie učebne na prízemí. Chodbové oddychové zóny sa doplnia o nový, pohodlný, funkčný a variabilný nábytok, ako sú kreslá, taburety, sedacie vaky, vitríny či stolíky. Novým nábytkom sa v rámci revitalizácie dovybaví aj učebňa. Vďaka projektu v priestoroch školy pribudne stolný futbal a náučné a grafické polepy. V auguste chcú v škole začať s prípravou elektroinštalácie vo vlastnej réžii.

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade získala štátny príspevok vo výške 30-tisíc eur. Investície využije na revitalizáciu dvoch učební, ktoré svojím rozdelením na medzipriestory získajú viacúčelové využitie. Taktiež sa v škole vybuduje multifunkčná centrálna oddychová zóna s časťami pre prácu, relax i zábavu, pričom jej súčasťou budú aj flexibilné interiérové prvky. Vďaka nim získa miestnosť konferenčnú dispozíciu. Ďalšia časť z dotácie bude použitá na vybudovanie viacerých menších chodbových zón pre oddych. Škola plánuje s revitalizáciou začať už začiatkom augusta a ukončiť ju chce do konca septembra. Jej zmodernizované priestory budú využívať aj študenti z popradskej jazykovej školy.

V Spojenej škole Svidník sa vďaka dotácii 22 340 eur vytvorí centrálna oddychová zóna, chodbová oddychová časť a taktiež relaxačné zóny v triedach. Tie sa spestria prostredníctvom náučných grafických polepov a doplnia sa o náučné a voľnočasové hry pre žiakov. Centrálna zóna bude vybavená dreveným pódiom a sedacím nábytkom. Chodbový oddychový priestor bude mať taktiež pódium a  smart sedenia s dobíjaním mobilov. Revitalizácia tried prinesie ich rozdelenie na priestor s katedrou pre učiteľa, na sedenie pre žiakov a  oddych. V triedach pribudnú farebné sedacie vaky, policové systémy modernejšie katedry i školské lavice. Projekt chcú v škole zrealizovať do 15. októbra.

Vo výzve uspelo aj Gymnázium Lipany, ktorému rezort schválil príspevok vo výške 20 700 eur. Najneskôr do polovice októbra by mala mať táto škola novú chodbovú oddychovú zónu, zrevitalizované triedy a v nich vytvorený oddychový priestor. Zmodernizované a vzniknuté priestory sa dovybavia, pričom v nich pribudnú nové nábytkové zostavy na umiestnenie školských pomôcok, školské stoly a stoličky pre žiakov, katedry a stoličky pre učiteľov. Oddychová zóna v triede sa bude pýšiť novou komplexnou nábytkovou zostavou. A zrevitalizované triedy a schody gymnázia skrášlia tiež náučné grafické polepy.

 

Nové oddychové zóny, ktoré na školách už o niekoľko týždňov vzniknú, by mali slúžiť ako knižnice, priestory na socializáciu, debaty, ale aj na výučbu. Zrevitalizované triedy prispejú k zvýšeniu atraktivity týchto vzdelávacích inštitúcií pre ich žiakov aj učiteľov.

 

Zdroj: psk

Foto: Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade