Krajské zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja rokovalo o revitalizácii kežmarského gymnázia a o výstavbe novej budovy pri ňom, ktorá sa bude týkať ďalšej kežmarskej strednej školy.

Škola, ktorá iba na začiatku tohto školského roka zmenila svoj názov, sa opäť dostáva na stránky médií. O nej hovorí a píše v súvislosti s jej presťahovaním do iných priestorov.  Ide o Strednú umeleckú školu, ktorá sa od 1. septembra 2019 premenovala na Školu umeleckého priemyslu.

Dané presťahovanie by bolo v poriadku, pokiaľ by nové priestory neboli sprevádzané s veľkou polemikou, či sú tým pravým orechovým pre starobylý Kežmarok. S presťahovaním, ktoré by malo byť do areálu kežmarského gymnázia na Hviezdoslavovej ulici, je spojená i výstavba prístavby, ktorá je ale navrhovaná v modernom štýle, čím sa veľmi líši od historickej budovy gymnázia.

Nový dizajn prístavby budovy novej školy by mal byť doslova prilepený k historickej budove kežmarského gymnázia. Občania Kežmarku plne podporujú presťahovanie školy z priemyselnej časti Kežmarku do centra, no vybraná lokalita nie je asi najšťastnejším riešením. Prilepiť budovu s novým architektonickým dizajnom k historickej budove mesta evokuje nešetrnosť otcov tejto myšlienky akoby sa tu robilo niečo nasilu.

Na rokovaní Prešovského samosprávneho kraja 23. 10. 2019 krajskí poslanci odsúhlasili investičný zámer, ktorý sa týka revitalizácie kežmarského gymnázia a prístavby k danej budove. Obidve školy sa totiž momentálne nachádzajú v priestoroch, ktoré sú v havarijnom stave a z tohto dôvodu je potrebné, aby sa táto vec vyriešila. Celkový náklad na danú revitalizáciu a výstavbu je okolo 5,88 milióna eur s predpokladom realizácie v rokoch 2020 – 2022. Objekt by mal byť bezbariérový, s výťahom. Obnova gymnázia by mala stáť 1,75 mil. eur, s prístavbou umeleckej školy by to bolo 3,2 mil. eur. Na dopravnú infraštruktúru by malo ísť do 200 tis. eur.

Daný zámer je ešte iba v prípravnej fáze a poslancom kraja bola prezentovaná iba štúdia. Bližšie informácie bude kraj poskytovať až po vypracovaní projektovej dokumentácie, navrhnutí územného a stavebného konania a verejného obstarávania na dodávateľa danej výstavby. Z tohto dôvodu je ešte predčasné či daný zámer revitalizácie budovy gymnázia a výstavby novej školy bude aj konečný. Daná štúdia už je odsúhlasená krajským pamiatkovým úradom i stavebnou komisiou mesta Kežmarok. Rekonštrukcia a prístavba by sa ale mali vykonávať počas plnej prevádzky.

V súčasnosti navštevuje gymnázium 235 študentov a umeleckú školu 142 študentov. Plán je mať po dve triedy v ročníku v gymnáziu, čo je približne 240 študentov a v umeleckej škole, by malo študovať okolo 140 študentov. Obidve školy by boli aj prepojené a spoločné priestory by boli až 600 m2. V prístavbe by mala byť nová telocvičňa s menšími rozmermi, výdajné miesto pre stravu a konferenčné priestory. Cieľom daného zámeru kraja je optimalizovať stredné školy v meste, pretože je optimálne prevádzkovať dve spojené školy ako samostatne.

Lokalita kežmarského gymnázia, kde by sa mala uskutočniť daná výstavba sa nachádza na pôde evanjelickej cirkvi, takže veľmi dôležité budú práve rokovania s jej čelnými predstaviteľmi. Ponuka kraja je podpísať nájom na 50 rokov s tým, aby výhradným správcom areálu bol kraj a aby nová budova bola vo vlastníctve kraja. Tým by sa znížila i výška nájomného na polovicu, zo 49 tisíc eur na 25 tisíc eur, bez uplatnenia nároku na prefinancovanie zbúranej telocvične, ktorá bola v majetku cirkvi.

O tom či sa dané riešenie revitalizácie gymnázia a výstavby novej modernej prístavby k nemu podarí uskutočniť a v akej podobe je tak ešte otvorené, no finále rozhodnutia je už asi blízko.

 

Foto: archív psk, tatra ateliér