Ďalšia pomoc núdznym je na ceste. Tentoraz nadácia prešovskej krajskej samosprávy podporila 90 svojich žiadateľov. Prerozdelila im jednak finančnú pomoc vo výške viac ako 36-tisíc eur, ale aj materiálnu v podobe notebookov či novej chladničky.

Druhé tohtoročné zasadnutie Nadácie PSK pre podporu rodiny prinieslo prerozdelenie ďalších nadačných financií aj vecných darov. Jej správna rada konkrétne rozhodla o pomoci pre celkovo deväťdesiatku žiadateľov z dvanástich okresov Prešovského samosprávneho kraja. Aktuálne prerozdelená čiastka sa vyšplhala k vyše 36-tisícom eur.

„Vo februári sme cez našu nadáciu poskytli ďalšiu finančnú pomoc po zemetrasení. Sumou 150-tisíc eur sme pomohli 22 obciam a cirkvám priamo zasiahnutým živelnou pohromou z októbra minulého roka. A taktiež sme finančne podporili ťažko skúšanú rodinu z Kežmarského okresu. Po niečo vyše mesiaci znovu pomáhame tým, ktorí zápasia so zdravotnými či existenciálnymi problémami a my sa im aspoň trochu snažíme uľahčiť ich náročný osud. Môžeme im pomáhať aj vďaka našim sponzorom a donorom, ktorým chcem touto cestou poďakovať za ich neustálu podporu, ale napríklad aj vďaka tradičnému benefičnému bowlingovému turnaju, z ktorého výťažok každoročne venujeme núdznym rodinám v našich regiónoch, a tak je tomu aj v tomto roku ,“ priblížil predseda PSK a zároveň predseda Správnej rady krajskej nadácie Milan Majerský.

Najviac žiadateľov, a to 32, bolo podporených z okresu Prešov. Pomoc rovnako smeruje k deviatim rodinám a jednotlivcom z okresu Snina, ôsmim z Bardejovského okresu, po sedem žiadateľov uspelo z okresov Kežmarok, Levoča a Sabinov a taktiež šesť rodín z Popradského a Humenského okresu. Podporu získali i štyria žiadatelia z okresu Stará Ľubovňa, dvaja z okresu Svidník a po jednom žiadateľovi z okresov Medzilaborce a Stropkov.

„Ako zvyčajne, tieto rodiny najčastejšie použijú finančné prostriedky na zabezpečenie rehabilitácií pre deti, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, ale aj na nákup zdravotných pomôcok a rôzne terapie, či na potraviny aj oblečenie, na zaplatenie nájomného, školného, pobytu v hospici a pod. Jedenástim našim žiadateľom pomáhame formou vecného daru, konkrétne sme rozhodli o darovaní desiatich notebookov a jednej chladničky tým, ktorých žiadosti sa týkali zaobstarania práve týchto zariadení,“ doplnil správca nadácie Viktor Guman.

Nadácia PSK pre podporu rodiny funguje od roku 2019.  Za ten čas pomohla už takmer 900 žiadateľom – rodinám, jednotlivcom, ale aj miestnym samosprávam či obciam. Spolu s aktuálnou finančnou pomocou medzi núdznych prerozdelila vyše 720-tisíc eur. Poskytla tiež nefinančnú pomoc v podobe oblečenia, potravinových balíčkov, školských pomôcok, výpočtovej techniky, chladničiek či práčok.

 

Zdroj a foto: psk