Takmer dva roky intenzívnych reštaurátorských prác v interiéri dreveného kostolíka v Tatrách majú za sebou študenti župnej Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. V Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine okrem iného zreštaurovali časti mobiliára, oltár aj krstiteľnicu. Splnili tak vôľu kniežaťa von Hohenlohe, ktorý dal kostol začiatkom 20. storočia postaviť.

Celodrevený Kostol sv. Anny v tatranskej  obci Tatranská Javorina má vynovený interiér. Postarali sa o to jedenásti žiaci odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v rámci svojej umeleckej praxe. V priebehu posledných dvoch rokov zrenovovali hneď viaceré objekty, ktoré sa v kostolíku nachádzajú.  Práce vykonávali pod vedením Vlada Reznického.

Študenti konkrétne zreštaurovali jednotlivé časti mobiliára tohto neogotického kostolíka..  Pozlátili oltár,  krstiteľnicu, kazateľnicu, spovednicu, patronátnu lavicu i neskôr zhotovené paškálové svietniky, ambonu a obetný stôl.

Po mnohých rokoch tak vyhoveli požiadavkám nemeckého kniežaťa Christiana Kraft von Hohenlohe, ktorý dal Kostol sv. Anny v roku 1902 postaviť. Práve knieža starostlivo riešil jeho interiérové zariadenie, pričom mal požiadavky, ktoré vtedajší remeselníci nedokázali splniť. Žiaden majster totiž nevedel v tej dobe zlátiť, a tak interiér kostola ostal bez zlátenia.

Oltár vyhotovil Peter Meyer z Popradu, hodiny na veži dodal Pavol Schwing v Kežmarku, zvony odlieval Fridrich Hönig, vitráže vyhotovil Karl Rockbeck z Viedne, z ktorej pochádzajú aj bohoslužobné predmety a rodový erb vyrezala neznáma firma z Berlína. O zlátenie zariadenia v interiéri sa však napokon postarali až žiaci župnej ŠUP z Kežmarku. Správa o ich zručnosti i obnove pritom zostane zachovaná aj pre budúce generácie. V kostole ju totiž už koncom júna uložia do časovej schránky. 

Kostol sv. Anny spolu s cintorínom, drevenou márnicou, hrobkou Kegelovcov a pomníkmi kniežaťa Hohenlohe a J. Votrubu sú národnými kultúrnymi pamiatkami. 

 

Zdroj a foto: psk