Stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania má ďalší svoj termín. Členovia sa stretnú 26. apríla 2018 (štvrtok) o 16.30 v spoločenskej miestnosti kežmarskej knižnice.

Témou aprílového stretnutia budú rozhovory o knihách a myšlienkach medzi riadkami.

V rámci tvorivých dielní budú členovia klubu vyrábať náušnice. 

 

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle, je v klube vítaný.