Zámerom projektu, ktorý podporila finančne Nadácia Poštovej banky v rámci grantového programu Nápad pre folklór je popularizácia folklórnych a remeselných tradícií v Kežmarku a jeho okolí pomocou pravidelných stretávaní sa v Mestskej knižnici v Kežmarku, kde sa účastníci pomocou dobrovoľníkov z OZ Zvonkohra, Mestskej knižnice, zoznamujú bližšie s umením a remeslami v Kežmarku a jeho okolí, ktoré majú veľkú a bohatú históriu a tradíciu.

Projekt Folklórne a remeselné tradície v Kežmarku a jeho okolí ponúka a umožňuje tejto verejnosti využiť svoje zručnosti v praxi, ukázať ich ďalším záujemcom a prezentovať sa. Umožňuje precítiť umenie a remeslá ako linku medzi životom a vzdelávaním, či prácou. Spája zanietených ľudí, ktorí svoj čas tvorivo pravidelne využívajú.

Prínos projektu je hlavne preto, že Kežmarok a jeho okolie je historické mesto. Máme tu veľa folklórnych tradícií, súborov, krúžkov, dobrovoľníkov, či milovníkov ľudového umenia. Mnoho detí, mládež i dospelých sa venujú folklóru nielen v súboroch, ale i v rámci tvorivých dielní, ručných výrobkov, či ako životnému štýlu. V rámci projektu účastníci prezentujú, učia sa a vyskúšajú si v rámci tvorivých dielní rôzne folklórne a remeselné tradície, postupy výroby a tvorby. Z týchto aktivít vznikne publikácia, ktorá to všetko zdokumentuje.

V rámci činnosti Klubu tvorivého čítania a písania, ktorý pri Mestskej knižnici v Kežmarku existuje od marca 2017 sa organizujú mesačne tvorivé literárne stretnutia a dielne vždy na inú tému. Počas trvania projektu Folklórne a remeselné tradície v Kežmarku a jeho okolí budú záujemcovia a pravidelní účastníci Klubu pracovať na aktivitách, na publikácii Folklórne a remeselné tradície v Kežmarku a jeho okolí, ktorá bude výstupom projektu a prezentovaná v knižnici, zároveň prebehne seminár na tému umelecké a remeselné tradície a vianočná výstava.

V rámci stretnutí sme sa už venovali a budeme venovať aj technikám ako výroba sviečok z medových plátov, výšivky na krojoch, čipka, modrotlač, ľanové výrobky, pletenie z prírodného materiálu, ornamenty - maľby, keramika.

Občianske združenie Zvonkohra sa podieľalo na tvorbe a distribúcii publikácie Bezpečná počítačová gramotnosť v rámci projektu e-školy cez Nadáciu Orange. Kniha bola distribuovaná do základných škôl v okrese Kežmarok a Poprad, je v ponuke vydavateľstva Tribun. Medzi hlavné špecializácie patrí organizovanie tvorivých dielní pre deti, dospelých, ktoré Zvonkohra už organizuje od svojho vzniku od roku 2011. Zvonkohra organizovala letné tábory pre deti, výlety za umením- kaštieľ Strážky, Tatranská galéria. Medzi veľmi pekné aktivity patrí činnosť a tvorba v rámci Klubu tvorivého čítania a písania pre starších, ktorý vznikol v marci 2017 pri Mestskej knižnici v Kežmarku. Jedenkrát mesačne sa záujemcovia o tvorivé dielne, literatúru, písanie - stretajú v priestoroch knižnice a tvoria.

V rámci tohto Klubu tvorivého čítania a písania sa prepájajú činnosti a aktivity nielen Mestskej knižnice v Kežmarku, OZ Zvonkohra ale aj Únie žien Slovenska.

PaedDr. Eva Raffajová