Prvé stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutočnilo 23. marca 2017 v priestoroch Mestskej knižnice v Kežmarku. 

Počas stretnutia sme sa prítomní dozvedeli viac o knihách v knižnici, ale napríklad i o knihe Majster šarkanov, ktorú prezentovala vedúca knižnice, Mgr. Janka Schönová. Knihy, ktoré napísali známi kežmarskí vysokohorskí nosiči - Peter Petras a Ladislav Kulanga - Na chodníku chodník a Skalnatý sen, bližšie priblížila PaedDr. Eva Raffajová. 

V rámci stretnutia všetci prítomní tvorili a aj vytvorili pletené veľkonočné vajíčka z papiera. 

Všetci prežili vo štvrtok príjemne strávené chvíle a pozývajú na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v apríli. Okrem prezentácie nových kníh majú cieľ vyrobiť anjela.