V Mestskej knižnici v Kežmarku sa uskutoční ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Uskutoční sa 26. októbra (štvrtok) o 16.30 v spoločenskej miestnosti knižnice. Téma: skutočné príbehy opísané v knihách. 

Tvorivé dielne: jesenné aranžmány. Prineste si so sebou okrem dobrej nálady aj okrúhly zaváraninový pohár s vrchnákom (všetko umyté a bez nálepiek), rôzne jesenné prírodné materiály- šípky, gaštany, jarabina, listy, kvety, šišky... lepidlo, stuhu, širší štetec. 

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

Mgr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová