Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá vedie trestné stíhanie pre trestný čin všeobecné ohrozenie.

Približne štyri stovky zástupcov miestnej samosprávy sa stretli na spoločnom zasadnutí, ktoré inicioval Prešovský samosprávny kraj (PSK). Nadviazali na minuloročné podujatie, ktorým položili základy platformy pre spoluprácu a výmenu informácií. S vedením kraja a jeho partnermi aj tentoraz diskutovali o spoločných zámeroch a projektových aktivitách, ktoré majú napomôcť ďalšiemu rozvoju územia.

Kruté zaobchádzanie zo strany manžela opakovane zažívala jeho bývalá manželka, obaja pochádzajú z Ukrajiny.

Stránky