Dňa 17. mája 2024 sa v Dolnom Kubíne konal už 30. Kongres Združenia Euroregión TATRY. Hlavným cieľom tohto združenia je rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pohraničí. Združenie má viac ako 100 členov na slovenskej strane a jeho členom od minulého roka aj Prešovský samosprávny kraj.

V marci tohto roku, neznámy muž telefonicky kontaktoval 36 ročného muža, ktorý zverejnil inzerát ohľadom ponuky lešenia na prenájom. Nakoľko sa dohodli, lešenie bolo na mieste určenia odovzdané začiatkom apríla a doba prenájmu bola stanovená na jeden mesiac.

Stránky