V sobotu (25. 5. 2024) podvečer 52 ročný muž viedol osobné auto pričom pri prejazde svetelnou križovatkou smerom do obce Batizovce (okres Poprad), bol pri železničnej stanici vo Svite, policajnou hliadkou z dôvodu porušenia pravidiel cestnej premávky zákonným spôsobom zastavený a kontrolovaný.

Dňa 17. mája 2024 sa v Dolnom Kubíne konal už 30. Kongres Združenia Euroregión TATRY. Hlavným cieľom tohto združenia je rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pohraničí. Združenie má viac ako 100 členov na slovenskej strane a jeho členom od minulého roka aj Prešovský samosprávny kraj.

Stránky