Už je najvyšší čas urobiť niečo s objektom zimného štadióna, pretože už takmer pravidelne pri sporadických prechádzkach po priľahlom chodníku štadióna vídavam na ňom sklo z rozbitých okien bývalých hokejových šatní.

Do rómskej osady v obci Huncovce, okres Kežmarok bola 29. mája 2017 večer vyslaná operačným dôstojníkom policajná hliadka. Políciu žiadali o pomoc rodičia 21 ročného muža, ktorý sa vrátil domov pod vplyvom alkoholu a začal byť agresívny a ničiť veci v dome.

Snáď každé mesto na svete si prežilo ten nepríjemný deň, keď nejakú časť jeho katastra zachvátil nejaký požiar. S touto nepríjemnou skutočnosťou sa pomerne často stretávali i radní v meste Kežmarok a museli na nepríjemné chvíle okamžite reagovať, aby zachránili život či majetok svojich občanov.

Vzdialenie sa od neuzamknutého auta hoci len na krátku chvíľu sa nikdy nevypláca. Presvedčil sa o tom aj 39 ročný muž z Mengusoviec.

Polícia v spolupráci s Dopravným úradom vykonala 17. mája 2017 v Pieninách na rieke Dunajec preventívno-bezpečnostnú akciu  zameranú na prevenciu porušovania povinnosti vedenia malých plavidiel.

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Na rokovaní boli dva hlavné body, a to návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na športové akcie v rámci Dní športu mesta Kežmarok a informácia o stave výstavby letného kúpaliska a rekonštrukcie zimného štadióna.

Stránky