Niekoľko hrobov na cintoríne v obci Tvarožná, okres Kežmarok, ostalo poškodených po sobotňajšom (17. 6. 2017) vyčíňaní doposiaľ neznámeho páchateľa.

Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili včera popradskí policajti 23 ročného muža z obce Veľký Bysterec, okres Dolný Kubín. Obvinený muž počas noci z utorka (13. 6. 2017) na stredu (14. 6. 2017) poškodil na odstavnej ploche nachádzajúcej pri železničnej stanici v Poprade tam odstavené, vedľa seba stojace, osobné autá Audi A3 a Opel Corsa.

Asi máloktorý občan Kežmarku vie, že neďaleko mesta máme chránené vtáčie územie, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany konkrétnych vtáčích druhov. Nachádza sa v katastrálnom území mesta v Levočských vrchoch. Je to celý lesný porast za kežmarskou horárňou, ktorý pokračuje po ľavej strane cyklochodníka smerom k rybníku Zlatná až po hranicu katastra smerom na Ihľany, prakticky celá lokalita Zlatého vrchu.

Stránky