Dnes oslavujeme jeden z najvýznamnejších novodobých štátnych sviatkov, ktorým sme zmenili chod dejín v našom štáte. Aj v Kežmarku sa pred 27 rokmi živo rozhodovalo o zmene štátneho režimu a aj naše mesto má svojich tribúnov a hrdinov tej doby.

Tak ako každý rok, podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, či už zo strany kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenia alebo transparentnosti hodnotil inštitút INEKO slovenské nemocnice, aj za rok 2016.

Posledné udalosti okolo kežmarskej nemocnice poriadne zvýšilo záujem o ňu. Či nečakané zmeny v jej vedení budú na osoh alebo nie, uvidíme neskôr. Nemusím sa ale biť do pŕs, že som sa tam narodil, lebo podstatné je pre každého Kežmarčana hlavne to, aby sme mali v meste nemocnicu fungujúcu, rozvíjajúcu a plniacu svoje poslanie.

Začiatkom októbra 2016 obhájila Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. certifikát kvality pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Spoločnosťou DNV GL bol vykonaný v nemocnici audit a po jeho skončení dal nemocnici zelenú. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007.

Stránky