Okresný vyšetrovateľ v Poprade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, nakoľko došlo k poškodeniu plastovej skrinky na uskladnenie defibrilátora.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Ľubotíne vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, ku ktorému došlo v dobe od 27. 6. 2022 do 1. 8. 2022 na pozemkoch nachádzajúcich sa v obci Údol (okres Stará Ľubovňa).

V katastrálnom území obce Údol, v lokalite zv. Sanečková (okres Stará Ľubovňa), došlo v máji tohto roku k poškodeniu plynového plastového potrubia.

Neznámy páchateľ v dobe od 2. 10. 2022 do 6. 10. 2022, ukradol 4 voľne položené, neuzamknuté elektrobicykle červeno-bielej farby, ktoré sa nachádzali pred predajňou na Ul. Mlynskej, v Poprade.

Stránky