Súčasná ročná potreba energie na prevádzku budov v 23 obciach Predmaguria a Zamaguria je viac ako 240 tisíc MWh. Ich komplexnou obnovou (najmä dôsledným zateplením) by sa v nich dalo ušetriť až 70 % energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využila aj energia obnoviteľných zdrojov, úspory by boli ešte vyššie. Vyplýva to z návrhu nízkouhlíkových stratégií pre oba regióny. Ak by sa to podarilo dosiahnuť, prevádzka budov by bola aspoň trikrát lacnejšia oproti dnešku.

Analýza energetických údajov v Zamagurí a Predmagurí, ktorá je súčasťou pripravovaných nízkouhlíkových stratégií pre obidva regióny, preukázala obrovský potenciál úspor energie. Regióny teraz budú hľadať spôsoby, ako tento potenciál využiť. Ak sa im to podarí, položia pevné základy pre energetickú sebestačnosť v budúcnosti. Odznelo to na informačnom dni, ktoré 6. 8. 2020 zorganizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci so spracovateľom nízkouhlíkových stratégií v Spišskej Starej Vsi.

Aj pamiatky potrebujeme chrániť, aby tu s nami boli aj naďalej. Preto Nadácia Všeobecnej úverovej banky každoročne vyhlasuje súťaž Poklady Slovenska, ktorou pomáha vzácnym kultúrnym pamiatkam grantom do výšky 50 tisíc eur.

V Kežmarku sa 21. februára 2020, za účasti vtedajšieho podpredsedu vlády, oficiálne otvorila zrekonštruovaná križovatka – kruhový objazd na sídlisku Juh. Križovatka bola postavená za dva mesiace, no asi práve toto malo vplyv na maličkú chybičku krásy na nej, ktorá znepríjemňuje chodcom vôbec prejsť cez túto križovatku po prechode pre chodcov.

Prehľad o tom, z ktorej lokality pochádza kalamitné drevo odvážané z Tatranského národného parku, bude mať aj verejnosť. Prostredníctvom webstránky Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú správcom štátnych pozemkov v najstaršom a najväčšom slovenskom národnom parku, si môže ktokoľvek overiť, či sa drevo na korbe nákladného auta ocitlo naozaj legálne.

Regióny Zamagurie a Predmagurie, ktoré spolu tvoria územia 23 obcí v severnej časti okresu Kežmarok, budú mať vlastné nízkouhlíkové energetické stratégie. Reagujú tým na postupujúci rozvrat klimatického systému, ktorého regionálne dôsledky sú čoraz očividnejšie.

Stránky