Mesto Stará Ľubovňa zavádza od 1. 4. 2020 reguláciu (spoplatnenie) parkovania v centrálnej zóne mesta. Hlavným dôvodom je snaha o zlepšenie celkovej dopravnej situácie v meste a skutočnosť, aby si občan alebo návštevník, ktorý nevyhnutne potrebuje parkovať, našiel parkovacie miesto bez problémov. 

Stránky