Spoločnosť PARTNERS GROUP SK sa od svojho vzniku presadzuje na trhu ako líder v oblasti inovácií. Od revolučnej reformy trhu finančného sprostredkovania, ktorú dosiahla vďaka svojej nekompromisnej orientácii na kvalitu a pridanú hodnotu pre klientov, sa dnes profiluje na digitálneho lídra odvetvia. Svojim klientom a spolupracovníkom prináša pokrokové riešenia na zefektívnenie a optimalizáciu procesu prípravy finančného plánu. O tom, aký bol uplynulý rok, o aktuálnej situácii a nových projektoch hovoríme s generálnym riaditeľom spoločnosti Jurajom Jurasom.

Rok 2020 sa niesol v duchu opatrení v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Ako spoločnosť PARTNERS GROUP SK zvládla celý tento proces?

Pandémia a opatrenia na jej zastavenie dramaticky ovplyvnili všetky aspekty našich životov. Je to turbulentné obdobie plné zmien, rýchlych rozhodnutí a neštandardných pracovných podmienok. Som preto veľmi rád, že sa naplno prejavila naša pripravenosť poskytovať našim klientom prvotriedne služby za každých okolností. Dovolím si tvrdiť, že situáciu sme zvládli bez zaváhania, a to najmä vďaka neustálej digitalizácii našich procesov. Sú spoločnosti, ktoré sa vidia v pozícii digitálnych lídrov, no kríza vždy odhalí, kto je pripravený a kto nie. Aj preto sú technologické inovácie už niekoľko rokov našou strategickou prioritou a vďaka tomu sme sa na nové podmienky dokázali rýchlo adaptovať. Zároveň považujem za dôležité oceniť mimoriadne nasadenie našich spolupracovníkov, ktorí na nové technológie hladko nabehli a bez prerušenia rozvíjali svoje obchodné a podnikateľské aktivity, a rovnako aj prácu tímu centrály spoločnosti pri implementácii nových procesov.

Ak by ste mali zhodnotiť rok 2020 – aký by bol z pohľadu firmy?

Viac než kedykoľvek predtým sme si uvedomili, že jediná istota v živote je zmena. A je na každom z nás, ako na zmeny budeme reagovať. Už v prvej fáze pandémie sme videli, že firmy, ktoré dokázali hľadať riešenia a reagovali na nové požiadavky trhu, dokázali prekonať aj toto zložité obdobie. Som veľmi rád, že sa nám napriek neľahkým podmienkam a obmedzeniam podarilo priniesť hneď niekoľko revolučných noviniek. Expresne rýchlo sme zaviedli bezkontaktné sprostredkovanie a vzdialené podpisovanie dokumentov. Na jeseň sme predstavili nový klientsky nástroj s názvom PARTNERS PORTAL, ktorý umožňuje prehľadnú správu investícií našich klientov. Portál je sprístupnený pre viac ako 67 000 klientov, umožňuje im sledovať všetky investičné zmluvy na jednom mieste a je plný užitočných informácií a kalkulačiek. Navyše ho už čoskoro plánujeme rozšíriť o detailný prehľad dôchodkov. Rok 2020 nám teda jednoznačne potvrdil, že ísť cestou digitalizácie a inovácií dáva zmysel, a budeme v nej aj v nasledujúcom roku pokračovať. V spojení s veľkým nadšením a energiou, ktorú do svojej práce vkladajú naši spolupracovníci, sa nám podarilo produkčne prekonať naše doterajšie rekordy a dosiahnuť medziročný rast.

Keď už ste túto tému otvorili, ako vyzeral váš rok v číslach?

Som veľmi rád, že naše úsilie sa pretavilo aj do úspešných výsledkov. Našej spoločnosti dôveruje už viac ako 240 000 klientov z domova i zo sveta a vykazujeme rast vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. Medziročne sme zaznamenali nárast objemu produkcie takmer o 5 %. Za rok 2020 sme sprostredkovali investície v objeme 530 mil. € a podpísali sme viac ako 122 000 zmlúv, čo je o 40 % viac ako v roku 2019. Portfóliu dominujú produkty dlhodobého zabezpečenia, tvorby rezerv a zhodnotenia majetku. Mimoriadne pozitívne vnímame nárast v segmente dôchodkového poistenia, ktorý naznačuje, že klienti začínajú vo zvýšenej miere vnímať dôležitosť prípravy na dôchodok. Počtom spolupracovníkov na úrovni 1 600 sme rovnako dosiahli historický rekord.

Začiatkom roku 2021 ste ako prví priniesli na trh finančných sprostredkovateľov na Slovensku prevratnú novinku – tvárovú biometriu. Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?

Som nesmierne rád, že sa nám podarilo nový rok odštartovať s projektom tohto rozmeru a významu. Sme prví na trhu finančných sprostredkovateľov na Slovensku, ktorí zavádzajú technológiu tvárovej biometrie. Ide o proces overenia identity klienta na diaľku, ktorý je pri bezkontaktnom sprostredkovaní veľmi dôležitý a spája sa s ním riziko nesprávnej identifikácie. Legislatíva preto vyžaduje dodržiavanie prísnych pravidiel, ktorým spolupráca sprostredkovateľa a klienta podlieha. Tvárová biometria je ideálnym riešením, ako naplniť požiadavky legislatívy bez dodatočných administratívnych a procesných nárokov na klientov a sprostredkovateľov. 

Čo konkrétne prináša táto služba v praxi?

Tvárová biometria odstráni veľké bremeno z procesu bezkontaktného sprostredkovania. Aktuálne musia klienti doložiť množstvo dokladov a sprostredkovateľ musí posúdiť, či sú správne, pravdivé a aktuálne, z celého procesu je potrebné urobiť a uchovávať záznam. Biometrické overenie identity tento proces výrazne zjednodušuje a zefektívňuje a robí tak bezkontaktné sprostredkovanie ešte atraktívnejším a dostupnejším.

Dá sa povedať, že práca s klientom sa presúva do online prostredia?

Naším cieľom nie je eliminovať osobný kontakt sprostredkovateľa a klienta. Na dokonalé pochopenie potrieb klienta a nastavenie efektívneho finančného plánu je dôležitý vzťah postavený na dôvere. Osobný kontakt je v tomto ohľade nenahraditeľný prvok. Na druhej strane však dnešná doba prináša požiadavky na efektívne nakladanie s časom a zdrojmi, a tu hrá bezkontaktné sprostredkovanie rozhodujúcu úlohu. Výrazne urýchľuje celý proces sprostredkovania, čo pomáha klientom dostať sa k efektívnemu riešeniu bez zbytočných prieťahov a tiež sprostredkovateľom dosahovať svoje ciele rýchlejšie. Okrem toho môžem s potešením konštatovať, že naši spolupracovníci využívajú virtuálne stretnutia veľmi efektívne aj pri svojich náborových aktivitách, pri zapracovávaní nováčikov a riadení svojich tímov.

Spomenuli ste náborové aktivity. Ovplyvnili udalosti uplynulého roka stav spolupracovníkov vo vašej spoločnosti?

Jedine v pozitívnom zmysle. Vnímame, že mnoho ľudí si uvedomilo krehkosť pomyselnej stability v zamestnaní, viacerí dokonca pre protipandemické opatrenia prišli o prácu. Kariérna príležitosť vo finančnom sektore s motivačným ohodnotením je pre mnohých zaujímavou voľbou a ja som veľmi rád, že sa ju našim spolupracovníkom darí efektívne predstavovať uchádzačom o kariéru v našej spoločnosti. O tom, že ide o atraktívnu pracovnú príležitosť, svedčí aj nárast našich spolupracovníkov, kde sme v závere minulého roka dosiahli úroveň 1 600 sprostredkovateľov.

Spomínali ste, že v procese digitalizácie stále pokračujete. Aké ďalšie inovácie pripravujete?

Je to tak, dá sa povedať, že rok 2021 bude z pohľadu nových projektov prelomový a bude predstavovať výrazný posun pre našu spoločnosť a jej pozíciu na finančnom trhu. Pripravované novinky sa týkajú oblasti procesov a technológie v produktovej oblasti. Z aktuálnych projektov si dovolím vyzdvihnúť Partners CRM – nový nástroj pre spolupracovníkov, ktorý sme uviedli v priebehu marca. Partners CRM prináša prostredníctvom bohatej skladby praktických funkcií ešte väčšiu efektivitu do riadenia vzťahov a interakcií s klientmi a tiež zvýšenú kontrolu nad procesom zapracovania nových spolupracovníkov, ktorých chceme dôkladne pripraviť na vstup na finančný trh.  Druhá polovica roka sa bude niesť v znamení uvedenia na trh dvoch nových spoločností. Zatiaľ môžem prezradiť len toľko, že jednou z nich bude nová správcovská spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT, ktorá sprístupní zaujímavé investičné príležitosti pre náročných investorov, ale aj investorov začiatočníkov. Držím novej spoločnosti palce a dúfam, že sa jej podarí nasledovať úspechy sesterskej spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, ktorá má od svojho založenia v roku 2019 v správe už  270 miliónov eur (AUM).

Už niekoľko rokov prostredníctvom Nadácie PARTNERS zastrešujete aktivity v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti. Aké sú vaše ďalšie plány v tejto oblasti?

Záujem o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je stále vysoký, snažíme sa preto tento dopyt pokryť formou online vzdelávania. Školy sú naozaj nesmierne vďačné za to, že sme im v tomto náročnom období schopní pomôcť v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti a vytvárame priestor na edukáciu. Veľmi dobre sa ujala aj nová pomôcka, ktorú sme v uplynulom roku pripravili, a to pracovný zošit, ktorý kombinuje teóriu s praktickými úlohami na lepšie pochopenie finančnej problematiky. Zošit sme distribuovali bezplatne do stredných škôl po celom Slovensku a v prípade, že je o ďalšie kusy záujem, sme pripravení ich bezodplatne poskytnúť, stačí kontaktovať Nadáciu PARTNERS na info@nadaciapartners.sk. Zároveň by som veľmi rád poďakoval všetkým obchodným partnerom, spolupracovníkom a verejnosti, ktorí nadácii prispeli svojimi 2 % z daní, vďaka čomu môže nadácia realizovať aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

(PR)

 

Zdroj: rozhovor prevzatý z hnonline.sk

https://hnonline.sk/pr-clanky/2325162-partners-group-sk-spaja-to-najleps...