Aj keď mnohí Slováci majú uzatvorené životné poistenie, často netušia, aké riziká si ním vlastne kryjú. Súvisí to s nepochopením podstaty zmluvy. Problémom tiež býva zanedbaná aktualizácia zmluvy. „Životný štandard, príjmy, majetok, ale aj zdravotný stav sa v priebehu rokov mení a týmto zmenám treba prispôsobiť aj zmluvy. Inak si platíte za nedostatočnú ochranu,“ upozorňuje Michal Kozák, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. Zároveň varuje: „Rovnako ak rozmýšľate nad zrušením životného poistenia, lebo ste vo finančných problémoch a chcete znížiť pravidelné mesačné výdavky, dobre si to premyslite. Zarábate si na ešte väčšiu krízu.“

Otázkam spojeným so životným poistením sa v posledných mesiacoch venujú najmä tí, ktorých domáci rozpočet poznačila finančná kríza spojená s pandémiou. Buď sa snažia okresať svoje mesačné náklady znížením počtu pravidelných mesačných platieb, a teda rozmýšľajú nad zrušením poistenia, alebo menia nastavenia poistných krytí a pripoistení v snahe poistiť sa lepšie proti výpadku príjmu. Podľa Michala Kozáka je však nevyhnutné uvedomiť si, že životné poistenie má chrániť najmä pri závažných zdravotných komplikáciách, ktoré ohrozujú poistenca a jeho rodinu. „V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva, ideálne vo výške šesťnásobku mesačnej mzdy,“ upozorňuje. Životné poistenie má pomôcť v prvom rade pri znížení alebo strate schopnosti pracovať. Znamená to, že klienta ochráni v čase finančnej krízy len vtedy, ak má súčasne zdravotné problémy a kvôli nim nie je schopný zárobku.

POZRITE SA, AKÉ RIZIKÁ VAŠA POISTKA KRYJE

V zmluvách životného poistenia sa bežný človek orientuje ťažšie. Nie vždy si poistenec vie správne vyhodnotiť, ktoré riziká sa ho týkajú a ktoré pripoistenia naozaj potrebuje. „Dobrým príkladom sú živnostníci. Často sa stáva, že majú v zmluve nastavené poistenie PN-ky. Ale úprimne, aká je pravdepodobnosť, že živnostník možnosť ísť na PN naozaj využije?“ pýta sa odborník. Aj preto je lepšie poradiť sa o nastavení zmlúv s finančným sprostredkovateľom, ktorý vie najlepšie posúdiť a vyhodnotiť potreby krytia na základe aktuálnej situácie klienta. „Pred uzatvorením zmluvy je potrebné porozmýšľať, čo naozaj potrebujeme ochrániť. Môže ísť o ochranu príjmu, úverov, budúcnosti dieťaťa, dôchodku alebo iných. Až potom viete, ako má zmluva vyzerať a čo má obsahovať,“ vysvetľuje Michal Kozák.

TIETO CHYBY NAJČASTEJŠIE ROBÍME PRI ŽIVOTNOM POISTENÍ

Z pohľadu ochrany príjmov je dôležité, aby zmluva k životnému poisteniu kryla stratu príjmu. Dotýka sa to najmä poistenia úmrtia, PN a invalidity. A aj keď sú poistné plnenia v takto nastavenej zmluve menej časté, vo vážnejších prípadoch nahrádzajú výpadok príjmu. „Mnohí robia chybu v tom, že chcú mať v zmluve hlavne doplnkové poistenie úrazu. Je to najčastejšie vyplácané riziko, ktoré však málokedy spôsobuje dlhodobú stratu príjmu,“ vysvetľuje odborník. Častou chybou je aj krátka poistná lehota nepokrývajúca obdobie pracovného života poisteného alebo nedostatočné nastavenie investičnej zložky.

ZMLUVU NERUŠTE ANI PRI FINANČNÝCH PROBLÉMOCH

Na trhu sú tri kategórie životného poistenia – kapitálové, rizikové alebo investičné. V závislosti od finančných možností poistenca sa dnes najčastejšie využíva rizikové alebo investičné životné poistenie. Pomôžu aj v prípade, keby sa dostal do finančných ťažkostí? Podľa odborníka áno, ale riešenie zlej finančnej situácie prostredníctvom životného poistenia je krajné riešenie. „Ak nehovoríme o zdravotných komplikáciách, ale čisto o finančných stratách, najviac pomôže životné poistenie, ktoré je uzavreté už niekoľko rokov a obsahuje aj nasporenú sumu. No nie je to šťastná voľba. Toto riešenie by som využil iba v prípade nevyhnutnosti. Klient vtedy aspoň nezruší zmluvu, stále si ponechá krytie a získa peniaze na preklenutie zlej finančnej situácie,“ vysvetľuje odborník. 

ZVAŽUJETE ŽIVOTNÉ POISTENIE? TAKÉTO MÁTE MOŽNOSTI

Pri nastavovaní zmluvy k poisteniu sa primárne prihliada na finančnú situáciu poistenca a jeho rodiny, na zamestnanie a rizikovú skupinu. „Odporúčaná výška mesačného poistného by mala byť 5 % z čistého príjmu,“ hovorí Michal Kozák. Pri poistení je preto veľmi dôležitá najmä šírka a výška poistného krytia či výber pripoistení. „Správne nastavené poistenie pokrýva najmä dlhodobú stratu príjmu v prípade práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov spôsobených úrazom, kritických ochorení, alebo pre prípad smrti,“ dodáva.

TYPY POISTENIA

  • Rizikové životné poistenie

Hlavným krytím je poistenie pre prípad úmrtia. Takáto zmluva neobsahuje investičnú zložku, čo znamená, že po ukončení zmluvy klient nedostane žiadnu peňažnú hotovosť.

  • Kapitálové životné poistenie

Má v hlavnom krytí zakotvený garantovaný výnos, tzv. technickú úrokovú mieru. V dnešnej dobe je však nízka a nepokrýva náklady súvisiace s poistnou zmluvou, preto sumy pri dožití vyplácané klientovi sú nižšie ako jeho vklady. Zároveň aj možnosti zhodnotenia vložených prostriedkov do poistky sú obmedzené.

  • Investičné životné poistenie

V dlhodobom horizonte dokáže priniesť klientovi požadované zhodnotenie. Výnosy nie sú garantované, a preto je potrebné do zmluvy investovať dlhodobo a pravidelne, aby sa riziko kolísania výnosov minimalizovalo. Výhodou takejto zmluvy je aj to, že podľa platného zákona si môže klient po ukončení zmluvy z výnosov odpočítať zaplatené poistné za doplnkové poistenia a až potom rozdiel zdaniť.

Častou súčasťou poistenia je investičná zložka, prostredníctvom ktorej môže klient vytvoriť a zhodnotiť zaujímavú sumu a v budúcnosti za tieto peniaze deťom zaplatiť školu, financovať bývanie či užiť si ich na dôchodku. „Dôležité je odsledovať si, akú investičnú stratégiu má poistenie nastavené. Možno klient zistí, že sa mu oplatí využiť skôr samostatné investovanie, napríklad cez podielové fondy, dlhopisy či akcie,“ tvrdí odborník.

TIP ODBORNÍKA: ZMLUVU AKTUALIZUJTE AJ PRI ZMENE PRÍJMU

V poistnej zmluve viete počas jej trvania meniť jednotlivé pripoistenia, výšku poistného krytia aj výšku sporiacej sumy. Ak sa vám zvýši príjem, aktuálne krytie v zmluve by ste mali prispôsobiť novému príjmu. Rovnaké pravidlo platí aj v opačnom prípade, teda ak dôjde k nižšiemu zárobku. S týmto prípadom sa stretávame najčastejšie u žien, ktoré si zmluvu uzatvorili v čase pracovného pomeru, no po odchode na materskú alebo rodičovskú dovolenku ich príjem, prirodzene, klesne. Tu si treba dávať pozor, na trhu totiž existujú aj typy životných poistení, ktoré môžu mať takéto zmeny spoplatnené. Pri zmenách v životnom poistení sa preto radšej poraďte s odborníkom.

Bližšie informácie dostanete na pobočkách PARTNERS GROUP SK: https://www.partnersgroup.sk/kontakty.