Takmer každý z nás dnes využíva finančné produkty a služby. Máme účet v banke, nákupy platíme kreditnou alebo debetnou kartou, autá kupujeme na lízing, sporíme deťom, šetríme si na dôchodok, využívame služby poisťovní. Napriek veľkému počtu finančných produktov, inštitúcií a služieb, s ktorými sa dennodenne stretávame a ktoré využívame, nie každý sa vie alebo je schopný zorientovať sa v nich.

Nie každý rozumie finančným podmienkam v zmluvách alebo výrazom, ako sú RPMN, anuita, fix, progresia, poistná suma... Podľa prieskumu nezávislej agentúry Focus a Nadácie PARTNERS je priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov 62,5 %. Nie je to však len problém Slovenska, ale dlhodobý svetový problém.

A ako ste na tom vy? Otestujte sa na: www.fqtest.sk.

Finančnú gramotnosť môžeme chápať ako súbor vedomostí, zručností a skúseností so správnym riadením vlastných financií. Je to aj schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu.

Aby sme mohli svoje financie plánovať, musíme dokonale poznať mesačné príjmy a výdavky, čiže cash flow. Svoj príjem pozná väčšina z nás, kameňom úrazu sú práve mesačné výdavky na bežnú spotrebu (inkaso, strava, telefón, deti, darčeky, oblečenie...). Viete, na čo najviac míňate vy? Samostatná kategória sú výdavky na finančný trh, teda splátky úverov, sporenia, poistenia, investície. Vyskúšajte si aj vy vytvoriť vlastný finančný plán, rozdelený na  pravidelné a mimoriadne výdavky. Ak sa v tom neviete zorientovať, tak pomôcť môže aj odborník, ktorý podrobí domáci rozpočet dôkladnému auditu a nastaví finančné zdravie rodiny. Takých ponúka spoločnosť PARTNERS GROUP SK.

Domácnosti žijúce na hrane, kde nič nezvýši, alebo si ešte musia požičať, riskujú schopnosť zabezpečiť bežný chod rodiny a už vôbec nemyslia na budúcnosť. Ak potom nastane výpadok príjmu alebo iná nepredvídaná udalosť, spôsobí to finančné zemetrasenie v domácnosti. Aby ste sa vyhli podobným nepríjemnostiam, majte na pamäti tieto čísla – 10 : 20 : 30 : 40. Sú to vaše ideálne finančné miery.

10 = FINANČNÁ REZERVA

10 % z mesačného príjmu by mala byť minimálna suma na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy. Takmer polovica domácností neušetrí z mesačnej výplaty ani cent. Odporúčame odložiť si časť príjmu hneď po výplate, nedotýkať sa ich a míňať iba zvyšok. Pravidelným odkladaním desatiny vášho príjmu si viete zabezpečiť finančnú stabilitu domácnosti v prípade vzniku neočakávaných situácií. Optimálna finančná rezerva má mať výšku šiestich mesačných príjmov domácnosti. Po jej našetrení môžete svoje finančné prostriedky smerovať na iné krátkodobé ciele – našetriť si na dovolenku, nový spotrebič či zariadenie domácnosti.

20 = DLHODOBÉ AKTÍVA

Podľa finančníkov by malo optimálne až 20 % príjmov smerovať do vytvárania dlhodobých aktív. Patrí sem ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne zvoleného životného poistenia. Malo by byť povinnou jazdou pre živiteľa rodiny a každého, kto má úver. V prípade závažných udalostí nebude rodina konfrontovaná navyše aj s existenčným zápasom. Tiež sa sem zaraďuje sporenie na dôchodok, ktoré by mal zvážiť každý, kto si chce aj v penzii zachovať životný štandard, dôstojnosť a dopriať si o čosi viac, než čo mu umožní dôchodok od štátu. Súčasťou dlhodobých aktív je aj sporenie pre deti, na financovanie štúdia, svadby a štartu do života.

30 = ÚVERY

Výška úverov by v domácnosti nemala presiahnuť 30 % príjmov! Presiahnutie tejto hranice už totiž ohrozuje bežný život rodiny a schopnosť financovať akékoľvek iné potreby domácnosti. Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup na splátky či nebankové pôžičky, ich výška by mala mať optimálne 30 %. Týchto úverov sa treba snažiť čo najskôr zbaviť a viac sa nezadlžovať.

40 = SPOTREBA

Na bežnú spotrebu v domácnosti by malo ísť maximálne 40 % z mesačných príjmov rodiny. Na mysli pritom máme výdavky spojené s bežnou prevádzkou domácnosti – strava, inkaso, oblečenie, cestovné, kultúra či voľný čas. Dôležité je poznať výšku týchto výdavkov a mať ich pod kontrolou. Ideálne je si výdavky zapisovať, sledovať a v prípade potreby regulovať.

 

Nie je jednoduché tieto ideálne finančné miery dlhodobo naplánovať, nastaviť či udržať. Nato sú tu však odborníci, ktorí vám pomôžu, aby ste mali „zdravé“ rodinné financie.

 

Kontakt: PARTNERS GROUP SK, Matej Kovařík, Garbiarska 19, Kežmarok, 0907 444 793, matej.kovarik@partnersgroup.sk