Je to jednoduché. Odložte si 10% z príjmu každý mesiac!

Železná finančná rezerva je kľúčom k lepšiemu životu, ako byť v rodinných financiách „za vodou“. Mala by byť vo výške šesťnásobku mesačného príjmu. Zabezpečí vám to výpadok príjmu pri strate zamestnania, pri zdravotných problémoch a nečakaných výdavkoch v domácnosti. Ponúkame vám niekoľko zásadných rád, ako sa vyhnúť možnému finančnému kolapsu.

 

Poriadok vo financiách

Príjmy plynúce do rodiny väčšinou poznáme, no ťažšie sa orientujem vo výdajoch. Najlepšou formou ako sa v tom zorientovať, je písať si všetky výdaje na jedno miesto a následne ich rozdeliť. Platí, že najdôležitejšie je začať a spočítať aspoň 3 mesiace, ako nerobiť prehľad výdajov vôbec.

 

Pravidelnosť a návyk je viac, ako výška sumy

Podľa ideálnych finančných mier by malo na tvorbu rezervy smerovať 10% z príjmu. Už vopred považujte týchto 10% za nedotknuteľné alebo „minuté peniaze“. Mnohí ľudia nevytvárajú finančnú rezervu aj preto, že „10 – 20 eur sa sporiť neoplatí“. Omnoho dôležitejšie pri sporení je však vytvorenie návyku sporiť, ako to, koľko odložíte.  Ak sa vám zvýši príjem v domácnosti, nezabudnite zvýšiť aj výšku rezervy.

 

Nesiahajte na dlhodobé sporenia (aktíva)

Najväčšou chybou pri strate či znížení príjmu je rušiť sporenia na dôchodok alebo deťom. Pokiaľ by rezerva nepostačovala, hľadajte možnosti v razantnejšom znížení výdajov. Stretli sme sa so situáciami, kedy klienti siahali na dôchodkové sporenia, no naďalej fajčili jednu cigaretu za druhou. Zvoľte v domácnosti „úsporný režim“ na potrebný čas.

S vytváraním rezervy nečakajte na „lepšie časy“, ani to neodkladajte na budúci mesiac. Ideálne je začať hneď, bez ohľadu na výšku sumy, ktorú sa vám podarí tento mesiac odložiť.

 

Kontakt: PARTNERS GROUP SK, Matej Kovařík, Garbiarska 19, Kežmarok, 0907 444 793, matej.kovarik@partnersgroup.sk.