Prijmeme vyučenú kuchárku/kuchára do školskej jedálne na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď. Bližšie informácie v kancelárii vedúceho školskej jedálne.

Kontakt:
Mgr. Ján Hanesovský
SOŠ agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2
Školská jedáleň ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,
Jakuba Kraya 8
06001  Kežmarok
Tel.: 052/452 2760
Mob.: 0911 080 903
email: jedalen@soskezmarok.sk