Vo štvrtok 11. februára 2021 sa uskutočnilo historicky prvé online rokovanie Komiesie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie a prerozdelenie finančných dotácií pre kežmarské športové kluby na rok 2021.

Členovia komisie, ktorých bolo na online rokovaní celkovo sedem, sa oboznámili so žiadosťami, ktoré prišli na Mestský úrad na oddelenie športu po zverejnení prvej výzvy o dotácie. Celková suma, s ktorou komisia disponuje je 12 750 eur. Komisia je poradným orgánom mestského zastupiteľstva, preto konečné schválenie prerozdelenia dotácií komisiou budú mať až poslanci mestského zastupiteľstva.

Celkovo prišlo 14 žiadostí zo 7 klubov a 4 občianskych združení. Po vyše hodinovom rokovaní schválili členovia komisie prerozdelenie 9900 eur. Tieto finančné prostriedky sa prerozdelia šiestim klubom a trom združeniam. Jednu žiadosť si členovia komisie posunuli do druhého polroku, pretože potrebuje o danom podujatí, na ktoré by mali ísť finančné prostriedky mesta, viac informácií. Definitívne schvaľovanie prerozdelenia finančných prostriedkov sa uskutoční na najbližšom kežmarskom mestskom zastupiteľstve.

Vzhľadom na to, že ešte ostali nejaké finančné prostriedky na druhý polrok, prítomní členovia komisie súhlasili, aby 1. mája 2021 bola zverejnená druhá výzva na podávanie žiadostí o dotáciu pre športové kluby.

 

Foto: Kežmarský informačný express (Ľanový kvietok - organizátor MŠK TŠC TEMPO Kežmarok, jeden z klubov, ktorý požiadal o dotáciu)