V poslednom období snáď nebol väčší záujem Kežmarčanov o uverejnenie zápisnice zo zasadnutia členov športovo-technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie, ako o tú, ktorá vznikla po rokovaní jej členov tento týždeň. Tá totiž priniesla stanovisko komisie po tom, čo kežmarský hokejbalový klub dostal posledný termín, aby nahlásil dejisko domácich zápasov.

Kežmarský klub odohral v extralige doteraz všetkých sedem zápasov na súperových ihriskách. Aj keď tri z nich mal odohrať na domácej pôde, vzhľadom na to, že kežmarský hokejbalový klub doteraz ešte nemal uzatvorenú zmluvu o prenájme hokejbalového ihriska so školou, v ktorej areáli sa ihrisko nachádza, musel si dané zápasy vymeniť. Do konca jesennej časti by malo mužstvo odohrať ešte deväť zápasov, z toho šesť na domácej pôde.

Zasadnutie športovo-technickej komisie, ktoré sa uskutočnilo 19. 10. 2017, prinieslo viacero bodov, no Kežmarský šport prináša iba tie, ktoré sa týkajú kežmarského hokejbalu. Tu je ich plné znenie:

Rokovací bod 1. Na základe telefonických rozhovorov so zástupcom družstva MŠK Kežmarok a zástupcom školy, ktorá zodpovedá za ihrisko v Kežmarku, komisia podmienečne schválila domáce ihrisko družstvám MŠK Kežmarok na ul. Mučeníkov v Kežmarku. Zástupca školy predloží zástupcovi družstva MŠK Kežmarok zmluvu, ktorá bude podpísaná obidvoma stranami a odoslaná na ŠTK SHbÚ najneskôr do 25. 10. 2017. V rozhovore mi zástupca školy ústne potvrdil, že z ich strany bude zmluva podpísaná. 

Rokovací bod 4. Komisia na základe dohody schválila odloženie stretnutia 9. kola Hokejbalovej Extraligy SR mužov medzi družstvami MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok a ŠKB Martin, ktorý sa mal hrať dňa 21. 10. 2017. Termín stretnutia sú povinné družstvá nahlásiť na ŠTK SHbÚ najneskôr do 25. 10. 2017.

Rokovací bod 8. Na základe bodu 1 komisia schválila zmenu ihriska 2. turnaja Hokejbalovej Extraligy U14, ktorý sa bude konať dňa 22. 10. 2017 na ihrisku v Spišskej Belej namiesto ihriska v Kežmarku.

A čo to prakticky znamená?

1. Vedenie ZŠ na ulici dr. Fischera, na ktorého pozemku sa nachádza v Kežmarku hokejbalové ihrisko, predloží vedeniu kežmarského hokejbalového klubu zmluvu o prenájme priestorov. Hokejbalový klub buď zmluvu podpíše, bude ju v plnej miere akceptovať a potom sa bude môcť hrať v Kežmarku alebo ju akceptovať nebude a domácim ihriskom sa pre kežmarských hokejbalistov stane ihrisko v Prešove.

2. Zápas s Martinom, ktorý sa mal v Kežmarku odohrať v sobotu 21. 10. 2017 sa preložil.

3. Počas víkendu sa mal v Kežmarku odohrať mládežnícky turnaj. Vzhľadom na to, že kežmarský hokejbalový klub ešte nemá podpísanú zmluvu so školou o prenájme ihriska, musí daný turnaj odohrať v Spišskej Belej, kde je schválené ihrisko pre mládežnícke turnaje.