Po zimnom období zhotoviteľ prác – spoločnosť FROST – service, s. r. o., opäť pokračuje na prestrešovaní Hokejovo-hokejbalovej haly na Tatranskej ulici v Spišskej Belej. Druhá etapa stavby pozostáva z opláštenia haly, elektroinštalácie a vybudovania dažďovej kanalizácie. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je júl 2021.

V areáli Hokejovo-hokejbalovej haly sú umiestnené aj kontajnerové šatne pre športovcov. Predpokladá sa, že od marca do novembra bude priestor haly využívaný hokejbalistami a od decembra do februára bude plochu pokrývať laď pre hokejistov a tiež pre rekreačné korčuľovanie širokej verejnosti.

Samospráva zároveň dala spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie na Tatranskej ulici, ktorá bude zahŕňať aj vybudovanie zázemia k Hokejovo-hokejbalovej hale (záchytné parkoviská, odstavné plochy a zeleň).

Tunajšie ihrisko je sídlom okrem klubov zo Spišskej Belej aj hokejbalového klubu MŠK Kežmarok, ktorý hrá v najvyššej hokejbalovej súťaži na Slovensku.

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk