Mesto Spišská Belá trpezlivo, krôčik po krôčiku sa približuje k svojmu cieľu, ktorým je výstavba prvej hokejbalovej haly na východnom Slovensku. Po schválení financií od vlády (300 tisíc eur) a dotácie od kraja (100 tisíc eur) prichádzajú na svetlo sveta aj projektové riešenia ako bude hala vyzerať. Celkové náklady na jej výstavbu by sa mali vyšplhať do výšky 800 tisíc eur.

Mesto Spišská Belá pokračuje v príprave výstavby hokejbalovej (športovej) haly, ktorá vyrastie pri novom futbalovom štadióne, s ktorým bude stavebne prepojená.

Projektanti sa s mestom zhodli na konečnom projektovom riešení haly. A teda okrem samotnej hracej plochy s mantinelmi súčasťou haly budú na prízemí 6 šatní so sprchami, toalety pre verejnosť a malá kaviareň (bufetová časť).

Na poschodí dve miestnosti pre trénerov, väčšia zasadačka, miestnosť pre rozhodcov i priestor pre posilňovňu a regeneráciu. Na poschodí je navrhované aj ubytovanie pre cca 18 osôb.

Samotná hala bude vykurovaná plynovými žiaričmi a navrhované je moderné a úsporné LED osvetlenie hracej plochy. Skelet haly bude montovaný – základ z oceľovej konštrukcie a steny a strecha zo sendvičových PUR panelov. Tzv. zázemie haly (ako prístavba ku konštrukcii haly) bude murovaná. Zatiaľ nedoriešeným však ešte zostáva samotný povrch hracej plochy (jej materiálové prevedenie), nakoľko snahou je nájsť taký povrch, ktorý bude vhodný najmä pre hokejbal, ale zároveň aj pre iné športy.

V súčasnosti (23. 8. 2017) mesto pripravuje začatie územného konania pre túto stavbu a po jeho ukončení bude nasledovať stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia. Medzitým mesto už v priebehu septembra vyhlási verejné obstarávanie (verejnú súťaž) na zhotoviteľa tejto stavby.

Realizácia výstavby haly sa predpokladá na viaceré etapy – prioritou je urobiť hrubú stavbu a uviesť do prevádzky samotnú hraciu plochu a následne postupne podľa finančných možností mesta dokončiť ďalšie priestory a vybavenie haly. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania sa dnes nevie určiť presný začiatok výstavby tejto haly, teda či to bude ešte v tomto roku alebo sa to presunie na jar budúceho roku.

Kežmarský informačný express už začiatkom júna 2017 priblížil plány s výstavbou hokejbalovej haly v Spišskej Belej. Všetky informácie, ktoré dostal od primátora mesta Spišská Belá Štefana Bieľaka sa iba teraz potvrdili, pretože už vtedy prvý muž Spišskej Belej povedal: „Hokejbalová hala bude postavená vedľa nášho futbalového štadióna. Predpokladám, že začiatok výstavby bude na jeseň 2017 a mala by mať dve etapy. Tá prvá by sa mala ukončiť zastrešením do konca roku 2017, vybudovaním samotného ihriska, zázemia a asi šiestich šatní. V druhej etape by mala byť pri hokejbalovej hale vybudovaná aj ubytovacia časť.“

Jasná koncepcia zámeru, pokoj na prácu, trpezlivosť, transparentnosť a dôvera v schopnosti je čarom úspechu pri realizovaní výstavby tohto hokejbalového stánku v susedstve mesta Kežmarok. Myslím, že je sa z čoho poučiť a vziať si príklad ako sa niektoré veci majú robiť...

 

Zdroj: Mesto Spišská Belá