Prestavby historických budov sú bežnou súčasťou každého mesta, ktoré má na svojom území historické pamiatky či objekty. Aj súčasná prestavba kežmarského hradu je jednou z nich.

Tá sa začala v roku 2016. Už má za sebou sanačné práce, chemickú injektáž, obnovu portálov, oprava kaplnky, výmena dverí, okien, pritom všetko sa uskutočňuje za plnej prevádzky hradu.

Celkové náklady na prvú etapu obnovy hradu činili okolo 1,3 milióna eur. Náklady na druhú etapu, ktorá sa uskutočňuje od septembra 2017, by mali dosiahnuť výšku okolo 400 tisíc eur.

 

Rekonštrukciu, ktorá by mala skončiť v roku 2018, financuje Prešovský samosprávny kraj, ako vlastník objektu a dotácia 250 tisíc eur prišlo i z vlády. Aj keď súčasný objem finančných prostriedkov, ktorý ide do obnovy hradu predstavuje veľmi vysoký objem, takmer dva milióny eur, stále to nie je najväčšia investícia v histórii hradu. Pred 55 rokmi sa začala generálna oprava hradu, ktorá trvala až 23 rokov.

 

V roku 2017 má nielen hrad jedno okrúhle výročie svojej prestavby, pretože viacero historických objektov sa v Kežmarku prestavalo alebo bolo postavených a majú významný časový medzník. Je tomu napríklad 270 rokov, kedy sa uskutočnila prestavba paulínskeho kostola do dnešného vzhľadu. Presne pred 145 rokmi sa postavila budova strelnice na Hradnom vrchu a je tomu napríklad aj 85 rokov čo na Goldsbergu bol postavená tzv. Haydeho chata, ktorá sa postavila z iniciatívy kežmarskej skupiny Karpatského spolku.

 

Fotografie: Súčasná obnova hradu (druhá etapa). Obraz strelnice.

Zdroj: Nora Baráthová