Presne pred 120 rokmi, 12. júna 1898, bola ukončená stavba kežmarskej hradnej školy. Nebola to ale jediná významná kežmarská budova, ktorá v roku 2018 oslavuje okrúhle výročie svojho vzniku.

Ukončenie stavby si pripomína i kostol sv. Kríža. Pred 520 rokmi (1498) bola ukončená jeho prestavba do gotického slohu. Prestavbu podporovalo mesto a hradní páni Zápoľskí.

Foto: Katolícky kostol

Pred 425 rokmi bol za mestskou priekopou pri Vyšnej mestskej bráne postavený kamenný hostinec, ku ktorému neskôr pristavali drevený artikulárny kostol.

Okrúhle výročie si hradná kaplnka. Pred 360 rokmi (1658) bola ukončená jej výstavba, ktorú dal postaviť Štefan II. Thököly pre svoju manželku, ktorá umrela ako 22-ročná matka šiestich detí. Z nich bol najznámejší Imrich Thököly.

Foto: Hradná kaplnka

V roku 1818, teda presne pred 200 rokmi bola postavená kežmarská reduta.  Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavali v 17. storočí majitelia hradu – rodina Thököly na tzv. panský dom. Na začiatku 18. storočia bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria. V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na redutu. Na jej fasáde je latinský nápis: VIgILIIs hospItIbVs aC obLeCtaMentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy). Veža bola z budovy odstránená roku 1846.

Foto: Reduta s radnicou na konci 18. storočia a stará reduta

 

Pred 90 rokmi (1928) sa začala výstavba kežmarského baptistického kostola. Ten bol ukončený o rok neskôr, v roku 1929.

Foto: Baptistický kostol

Aby sme ale nespomínali iba výstavby, tak pred 585 rokmi, v roku 1433 bol zbúraný kostol sv. Michala (nad dnešnou železničnou stanicou). Bolo to vraj zo „strategických“ dôvodov. Zrejme sa v ňom schádzali prívrženci husitov a takto bol kostol „znesvätený“.  Zbúraniu však podliehalo viac objektov: „...kedysi farský kostol na počesť sv. Michala archanjela na predmestí citovaného nášho mesta Kežmarku a domy  farára toho istého kostola s prestavanými vysokými a silnými staviskami...  z opatrnosti boli strhnuté a zbúrané."

Foto: Kostol sv. Michala - olejomaľba Pavla Wavreka a základy kostola sv. Michala vykopané roku 1987

 

Z výpočtu okrúhlych výročí postavenia významných kežmarských stavieb je zrejmé, že rok 2018 je pre mesto veľmi významný.

 

Zdroj: Nora Baráthová

Foto na titulke: Chlapčenská meštianka