Áno, je to zaujímavé, že dôležité tlačoviny, ktoré formovali verejnú mienku v meste Kežmarok, noviny ktoré poskytovali svojim občanom základné informácie o živote v meste, bez prísnej politickej cenzúry, začali vychádzať vždy v auguste.

Tie prvé boli noviny s názvom „Kežmarské hlasy“. Tie začali vychádzať v auguste 1968 ako odpoveď na okupáciu Československa vpádom armád Varšavskej zmluvy.

Aj druhé noviny, už s prívlastkom mestské, ktoré sa volali jednoducho „Kežmarok“, začali vychádzať v auguste. Tentoraz to bolo v roku 1993 a bola to jedna z aktivít ponovembrovskej éry čelných predstaviteľov vedenia mesta. Noviny boli občasníkom, ktoré vychádzali najmenej šesťkrát do roka. Šéfredaktorom bol Jaroslav Švirloch.

O tri roky neskôr začali od augusta 1996 vychádzať noviny „KEŽMAROK“ s pravidelnou dvojtýždennou periodicitou. Prílev informácií si vynútil mať v meste pravidelné periodikum, ktorého by vychádzalo častejšie ako mesačník. Vedúcim redakcie bol Pavol Humeník až do pretransformovania novín na mesačník v roku 2016.

 

Zdroj: Nora Baráthová