Ján Jiskra z Brandýsa potvrdzuje Kežmarčanom, 21. marca 1447, pred 570 rokmi, všetky dovtedajšie práva a nazýva ho štítom resp. perlou Uhorska

Ján Jiskra (1400 – 1469) bol český žoldnier, vojvodca, stratég a diplomat. Dlhý čas, na čele husitov, pôsobil na Slovensku, kde hájil záujmy Habsburgovcov.

V mladosti sa naučil vojenskému umeniu v Taliansku. Na čele žoldnierov bojoval v službách cisára Žigmunda proti Turkom. Neskôr sa stal ochrancom záujmov neplnoletého kráľa Ladislava, keď ho najala Alžbeta Luxemburská, ktorej sa malý Ladislav narodil po nečakanej smrti jej manžela kráľa Albrechta. V osobe Jána Jiskru si nemohla vybrať lepšie.

V roku 1440 ho poverila obranou nástupníckych práv malého Ladislava proti kráľovi Vladislavovi Jagelovskému. Ján Jiskra dobyl stredoslovenské banské mestá i Spiš. Po smrti kráľovnej Alžbety sa stal hlavným kapitánom (veliteľom) vojska kráľa Ladislava Pohrobka. Od roku 1444 sa stal jedným zo siedmich kapitánov spravujúcich Uhorsko. Neskôr nastal, hlavne s Huňadym boj o moc. V tom čase potvrdil Kežmarku dovtedajšie práva (slobodný rybolov, oslobodenie od platenia cla, slobodného užívania lesov, dvoch výročných trhov, skladu, meča...) a nazýva ho perlou Uhorska.

Zdroje: Nora Baráthová, Wikipédia