Od 10. decembra 2017 bol spustený na Slovensku nový železničný trafikon. Kežmarský informačný express vám prináša skrátený cestovný poriadok železničnej trasy Poprad – Plaveč, na ktorej je aj Kežmarok.

Poprad – Studený Potok – Kežmarok (T. Lomnica) – Podolínec – St. Ľubovňa

 

4.02 Poprad

4.14 Studený Potok (4.23 T. Lomnica 4.34)

4.48 Kežmarok

5.17 Podolínec

5.33 Stará Ľubovňa

 

5.46 Poprad

5.58 Studený Potok (6.02 T. Lomnica 6.13)

6.18 Kežmarok

x6.47 Podolínec

x6.58 Stará Ľubovňa

x - Od Kežmarku do Starej Ľubovne iba v pracovných dňoch

 

6.46 Poprad

6.58 Studený Potok (7.02 T. Lomnica 7.13)

7.12 Kežmarok

 

8.46 Poprad

8.58 Studený Potok (9.04 T. Lomnica 9.15)

9.14 Kežmarok

9.42 Podolínec

9.57 Stará Ľubovňa

 

10.46 Poprad

10.58 Studený Potok (11.04 T. Lomnica 11.15)

11.14 Kežmarok

x11.42 Podolínec

x11.57 Stará Ľubovňa

x - Od Kežmarku do Starej Ľubovne ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

12.46 Poprad

12.58 Studený Potok (13.04 T. Lomnica 13.15)

13.14 Kežmarok

13.42 Podolínec

13.57 Stará Ľubovňa

 

x13.46 Poprad

x13.58 Studený Potok

x14.12 Kežmarok

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

14.46 Poprad

14.58 Studený Potok (15.04 T. Lomnica 15.15)

15.14 Kežmarok

15.42 Podolínec

16.00 Stará Ľubovňa

x16.19 Plaveč

x - Ide iba v piatok a 1.2., 28.3., 30.10.; nejde 29.12., 5.1., 2.2., 30.3., 6.7.-31.8., 2.11.

 

x15.46 Poprad

x15.58 Studený Potok (x16.04 T. Lomnica 16.15)

x16.12 Kežmarok

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

16.46 Poprad

16.58 Studený Potok (17.04 T. Lomnica 17.15)

17.14 Kežmarok

17.42 Podolínec

17.57 Stará Ľubovňa

 

x17.46 Poprad

x17.58 Studený Potok (15.04 T. Lomnica 15.15)

x18.12 Kežmarok

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

18.46 Poprad

18.58 Studený Potok (19.04 T. Lomnica 19.15)

19.14 Kežmarok

x19.42 Podolínec

x19.57 Stará Ľubovňa

x - Od Kežmarku do Starej Ľubovne ide v pracovných dňoch a v nedeľu a 14. 7. 2018

 

22.00 Poprad

22.12 Studený Potok

22.24 Kežmarok

22.52 Podolínec

23.07 Stará Ľubovňa

 

 

 

Plaveč - St. Ľubovňa - Podolínec - Kežmarok (T. Lomnica) - Studený Potok - Poprad

 

(4.39 T. Lomnica 4.52)

4.46 Kežmarok

4.56 Studený Potok

5.10 Poprad

 

4.58 Stará Ľubovňa

5.18 Podolínec

5.50 Kežmarok

6.00 Studený Potok (6.02 T. Lomnica 6.13)

6.14 Poprad

 

x5.58 Stará Ľubovňa

x6.13 Podolínec

6.50 Kežmarok (6.43 T. Lomnica 6.56)

7.00 Studený Potok (7.02 T. Lomnica 7.13)

7.14 Poprad

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

8.03 Stará Ľubovňa

8.18 Podolínec

8.50 Kežmarok (8.43 T. Lomnica 8.56)

9.00 Studený Potok (9.04 T. Lomnica 9.15)

9.14 Poprad

 

10.03 Stará Ľubovňa

10.18 Podolínec

10.50 Kežmarok (10.43 T. Lomnica 10.56)

11.00 Studený Potok (11.04 T. Lomnica 11.15)

11.14 Poprad

 

x12.03 Stará Ľubovňa

x12.18 Podolínec

12.50 Kežmarok (12.43 T. Lomnica 12.56)

13.00 Studený Potok (13.04 T. Lomnica 13.15)

13.14 Poprad

x - Zo Starej Ľubovne po Kežmarok ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

x13.50 Kežmarok

x14.00 Studený Potok

x14.14 Poprad

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

14.03 Stará Ľubovňa

14.18 Podolínec

14.50 Kežmarok (14.43 T. Lomnica 14.56)

15.00 Studený Potok (15.04 T. Lomnica 15.15)

15.14 Poprad

 

x14.53 Stará Ľubovňa

x15.08 Podolínec

x15.50 Kežmarok (x15.43 T. Lomnica 15.56)

x16.00 Studený Potok

x16.14 Poprad

x - Ide iba v nedeľu a 3.4., 1.5., 8.5.; nejde 24.12., 31.12., 1.4., 1.7.-26.8.

 

x15.50 Kežmarok

x16.00 Studený Potok (x16.04 T. Lomnica 16.15)

x16.14 Poprad

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018 a 3.4.

 

16.03 Stará Ľubovňa

16.18 Podolínec

16.50 Kežmarok (16.43 T. Lomnica 16.56)

17.00 Studený Potok (17.04 T. Lomnica 17.15)

17.14 Poprad

 

x17.50 Kežmarok

x18.00 Studený Potok (18.43 T. Lomnica 18.56)

x18.14 Poprad

x - Ide iba v pracovných dňoch a nejde od 23. 12. 2017 do 7. 1. 2018

 

18.03 Stará Ľubovňa

18.18 Podolínec

18.50 Kežmarok (18.43 T. Lomnica 18.56)

19.00 Studený Potok (19.04 T. Lomnica 19.15)

19.14 Poprad

 

21.58 Tatranská Lomnica

22.11 Studený Potok

22.27 Poprad

 

x22.03 Stará Ľubovňa

x22.18 Podolínec

22.54 Kežmarok

23.04 Studený Potok

23.18 Poprad

x - Zo Starej Ľubovne do Kežmarku ide iba v pracovných dňoch a v nedeľu a 14.7.2018

 

 

Poprad - Kežmarok - Plaveč (T. Lomnica):

 

http://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty2/gvd_17_18/tlac_aktualizacia/kcp_185_186.pdf