S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví, vykonáva polícia 29. 12. 2016, na území Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove, akciu za využitia inštitútu objektívnej zodpovednosti. 

Akcia je zameraná na kontrolu dodržiavania stanovených alebo obmedzených rýchlosti jazdy vozidiel ako aj ďalších povinnosti vodiča.