Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade oznamuje širokej motoristickej verejnosti, že od 16.10.2019 došlo k zmene organizácie dopravy resp. k zmene prednosti vjazde na ceste I/66 v obci Podspády.

Z doterajšej vedľajšej cesty v smere jazdy od Poľskej hranice Jurgów k obci Ždiar sa stane hlavná cesta. Prednosť bude potrebné dodržiavať v smere jazdy od Tatranskej Javoriny na obec Ždiar a opačne. 

Táto zmena bola vyvolaná zmenami klasifikácie ciest od danej križovatky na Tatranskú Javorinu resp. Jurgow a má zabezpečiť vyššiu plynulosť cestnej premávky i jej bezpečnosť.

 

Žiadame všetkých vodičov, aby dodržiavali nové dopravné značenie.

Polícia v tomto novom úseku cesty bude vykonávať vo zvýšenej miere dohľad nad cestnou premávkou.

Zdroj a foto: krpz