Na rokovaní Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku, ktorá sa konala 1. marca 2017, sa rokovalo predovšetkým o dopravnej situácii v meste.

Na základe podnetov od občanov na zhoršenú situáciu v meste po zjednosmernení Tatranskej ulice. Aj keď komisia poverila náčelníka Mestskej polície v Kežmarku o monitorovanie situácie a následne podať návrhy na jej zlepšenie, je myslím zrejmé, že jednosmernú ulicu na Tatranskej ulici je potrebné čo najskôr zrušiť. Jej zavedením sú teraz preťažené ulice Krvavé pole a dr. Fischera. Kežmarský informačný express už na začiatku spustenia tejto jednosmerky bol proti nej a už vtedy pomenoval argumenty, ktoré budú viesť k zapchaniu paralelných ulíc s Tatranskou ulicou. Tie ale nie sú dimenzované na také navýšenie dopravy, preto je v tejto časti mesta zle vyriešená dopravná situácia. Preto je potrebné čo najskôr túto jednosmerku zrušiť.

Na komisii sa hovorilo aj o tom, že je už načase posúriť vybudovanie kežmarského dopravného obchvatu, čo by výrazne zlepšilo dopravnú situáciu v meste. Podľa náčelníka mestskej polície by pomohlo doprave i vytvorenie okružných križovatiek pri nemocnici a pri Bille. Mesto už má ale niekoľko rokov schválený projekt dopravnej situácie, ktorý rieši celú dopravnú situáciu, od Huncovskej ulice až po Michalskú ulicu, teda celý hlavný dopravný ťah. A v danom projekte sa konkrétne rieši aj križovatka pri nemocnici, pri Bille, ale aj križovatka pri pošte.

Rokovanie prinieslo aj návrh nielen zrušiť jednosmerku na Tatranskej, ale zrušiť aj jednosmerku na Hradnom námestí od ulice Hradská cesta, kde sa nachádza zdravotné stredisko, a to z dôvodu parkovania, keďže pri zdravotnom stredisku je nedostatočný počet parkovacích miest. Ďalším návrhom, o ktorom by sa malo hovoriť podrobnejšie i v iných kruhoch, je návrh na zrušenie spoplatnenia parkovania na parkovisku vedľa hotelovej akadémie a odtiaľ presunúť parkovacie rampy na parkovisko na Baštovej ulici. Malo by sa i rokovať o možnosti zabezpečiť možnosť parkovania v meste cez SMS správu.

Jednoducho, rokovanie komisie bolo zaujímavé a podnetné. Jeho rezultátom je, že členovia komisie žiadajú o riešenie dopravnej situácie na uliciach Tatranská, Krvavé pole, Dr. Fischera a Mučeníkov.

Prítomní: Ing. Veronika Havírová, Ing. Plk. Eduard Kolodzej, JUDr. Dušan Modranský, Vladimír Ochotnický, Bc. Rastislav Bednár, Imrich Gašpar, Ing. Ladislav Melikant. Prizvaný: JUDr. Jozef Marhefka.