Adresa majiteľa portálu Kežmarský informačný express (K!express): 

Pavol Humeník

Petržalská 11

060 01 Kežmarok

E-mail: pali.humenikk@gmail.com

telefón: 0915 270 460

číslo účtu: 1397434003/1111

IČO: 50557165

DIČ: 8049318542

 

Spoluzakladateľ pravidelného mestského tlačového periodika dvojtýždenníka Noviny KEŽMAROK

20 rokov vo funkcii vedúceho redakcie novín KEŽMAROK

Spoluzakladateľ Kežmarského informačného centra (terajšej informačnej agentúry)

Spoluzakladateľ podujatia Európske ľudové remeslo v Kežmarku

Bývalý predseda Komisie remeselníkov pri festivale remesiel Európske ľudové remeslo Kežmarok

Predseda informačnej komisie v Združení Euroregión „TATRY“

Zakladateľ a jeden z hlavných organizátorov tradičnej športovej ankety Najlepší športovec okresu Kežmarok, 15 ročníkov

Bývalý tajomník Združenia miest a obcí Spiša

Hlavný organizátor turistických pochodov pre širokú verejnosť Prechod kežmarským chotárom, 10 ročníkov turistických výletov do Vysokých Tatier

Zakladateľ hokejbalového športu v Kežmarku, ktorý sa stal najúspešnejším športom v meste, najúspešnejším hokejbalovým klubom na Slovensku (podľa počtu medailí) a dlhodobo sa výsledkovo držal v TOP 3 najúspešnejších športových klubov v meste, vychoval viacerých majstrov sveta v hokejbalovom športe

Spoluzakladateľ a organizátor celomestských športových súťaží Dni športu mesta Kežmarok

Bývalý člen Výkonného výboru Mestského športového klubu, za hokejbal

Držiteľ osobitného ocenenia v rámci ankety Najlepší športovec okresu Kežmarok

Zakladateľ a podpredseda Východoslovenskej hokejbalovej federácie

Člen Komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku

Zakladateľ a administrátor webových a facebokových stránok KEŽMARSKÝ INFORMAČNÝ EXPRESS a KEŽMARSKÝ ŠPORT, dvoch aktuálnych médií mapujúceho dianie v meste Kežmarok (aj v regióne) s dennou aktualizáciou

Člen komisie pre vytvorenie koncepcie rozvoja športu v meste Kežmarok