Informačný a spravodajský portál mesta a regiónu Kežmarok

 

Kežmarský informačný express - cenník inzercie

 

Plošná inzercia

Výhodou uverejneného inzerátu na webe Kežmarského informačného expressu oproti hocijakému tlačenému médiu je to, že inzerát je denne na očiach inzerentov!

 

A: Aktívne logo firmy bude uverejnené nonstop na ploche (v ľavom stĺpci) + jedenkrát za mesiac bude uverejnená reklama firmy v Hlavných správach.

 

B: Aktívne logo firmy bude uverejnené nonstop na ploche (v ľavom stĺpci) + dvakrát za mesiac bude uverejnená reklama firmy v Hlavných správach.

 

C: Aktívne logo firmy bude uverejnené nonstop na ploche (v ľavom stĺpci) + jedenkrát za týždeň bude uverejnená reklama firmy v Hlavných správach + bude uverejnený prípadný reklamný plagát (na šírku) jeden krát za týždeň vo Fotogalérii na titulke, trikrát za mesiac bude reklama aj na facebooku.

 

+ 5 eur na týždeň ak má byť aktívne logo a jedenkrát uverejnená reklama aj na portáli Kežmarský šport

 

Základná sadzba pre plošnú inzerciu

                                                                                     Týždeň        Mesiac         Pol roka      Rok

A: Kežmarský informačný express (1+1)                      10                40               230             450

B: Kežmarský informačný express (1+2)                      15                60               320             620

C: Kežmarský informačný express (1+4)                      25              100               500            1000

 

Sadzba pre zaujímavú inzerciu

Inzerát bude uverejnený vedľa loga na hornej lište, rozmer 700 x 100

                                                                                   Týždeň        Mesiac     Pol roka       Rok

Iba Kežmarský informačný express                               60          180            999          1888

Kežmarský informačný express + Kežmarský šport    100          300           1500         2500

 

 

Riadková inzercia a Pozvánky

 

Každý riadkový inzerát je nonstop uverejnený počas dohodnutého obdobia v priečinku Riadková inzercia.

Výhodou je, že je uverejnený aj na pravej lište v sekcii Rýchle správy.

Cena je stanovená bez ohľadu na dĺžku textu inzerátu.

 

Výhodou uverejnenej pozvánky je to, že je denne na očiach čitateľa!

Za príplatok 10 € bude plagát uverejnený aj na titulke vo fotoprezentácii (iba plagát na ležato).

Pozvánky budú nonstop uverejnené v prvom stĺpci webovej stránky Kežmarský informačný express, resp. Kežmarský šport.

 

Základná sadzba pre riadkovú inzerciu a pozvánok na kultúrne podujatia

                                                                                 Týždeň         Mesiac        Pol roka       Rok

iba Kežmarský informačný express                           3                  10              50              100

Kežmarský informačný express + Kežmarský šport       5                  20              90              170

 

Úhrady sa inzerciu a pozvánky sa uhrádzajú na číslo účtu: 1397434003/1111.

IBAN: SK38 1111 0000 0013 9743 4003

Avizovať úhradu môžete informovať na e-mailovej adrese: info@kkexpress.sk.