V Prešovskom kraji pribudol ďalší náučno-turistický chodník, tentoraz v regióne pod Tatrami v obciach Batizovce, Gerlachov, Mengusovce a Štôla. Vybudoval sa vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá je celkovo vo výške 40-tisíc eur. Jeho realizáciu umožnil adresný grantový program Výzva pre región.

Podtatranský región má nový náučno-turistický chodník. Jedná sa o chodník obcí Batizovce, Gerlachov, Mengusovce a Štôla a zameraný je na ochranu prírody tejto časti kraja. V každej obci ho tvoria informačné tabule a oddychová zóna. PSK jeho vybudovanie podporil dotáciou z Výzvy pre región – z programu Podpory cyklodopravy a cykloturizmu a pre každú obec predstavuje 10-tisíc eur.  Celkovo tak zo strany prešovskej župy ide o finančnú podporu vo výške 40-tisíc eur.

Náučno-turistický chodník pozostáva zo štyroch informačných tabúľ v Batizovciach, Gerlachove, Mengusovciach aj Štôle. Konkrétne z jednej veľkej informačnej tabule a troch malých. Pri každej z nich je sedenie  - stôl a lavice, taktiež stojan na bicykle a odpadkový kôš, pričom táto zóna slúži ako zástavka na vzdelávanie a oddych.

Cieľom tvorby tohto turistického produktu v zmienených obciach je primäť jeho užívateľa ku konfrontácii medzi teoretickými poznatkami a krajinou realitou. Chodník je určený pre viac i menej zdatných turistov a to tak pre obyvateľov regiónu i ostatnú širokú verejnosť.

Projekt jeho výstavby sa realizoval od jesene 2020 a ukončený bol v lete 2022.

 

Zdroj: psk