Na prelome augusta a septembra 2019 sa Izba remeselných tradícií, ktorá počas svojho polročného pôsobenia prilákala stovky domácich i zahraničných turistov, v Kežmarku presťahovala.

Adresa síce ostáva, pretože táto zaujímavá expozícia je stále v mestskom objekte Mestskej knižnice na Hlavnom námestí 64 v Kežmarku, ale už sídli v zadnom trakte tejto budovy. Je na prízemí, v priestoroch kde bola plánovaná kedysičitateľská kaviareň pre návštevníkov mestskej knižnice. No keďže tá sa vôbec nesprevádzkovala, tak možno i preto nevyužité priestory mesto ponúklo prevádzkovateľovi Izby remeselných tradícií, ktorým je kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok, ktorá ponuku prijala.

Hlavným cieľom prevádzkovateľa je určite byť v centre mesta a optimálne v blízkosti informačnej kancelárie, ktorú turisti navštevujú a môžu tak dostať aj informácie o expozícii kežmarskej „Izby“ v blízkosti informačnej kancelárie.

Prevádzka expozície

Izba remeselných tradícií v Kežmarku je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 13.30 hod. Vstup do nej je zdarma.

Návštevníci, ktorí by ju chceli navštíviť v iný čas, škola poskytuje telefónne číslo 0902 323 517, na ktorom si návštevníci môžu dohodnúť aj iný termín návštevy expozície, resp. ohlásiť návštevu veľkej skupiny.

V Izbe remeselných tradícií je zriadená stála služba, ktorá poskytne aj výklad k jednotlivým častiam výstavných priestorov.

 

Ponuka expozície

Milovníci histórie si nájdu v Izbe rôzne remeselné predmety staré 100 až 200 rokov. Návštevníci si môžu v Izbe vyskúšať aj prácu s kolovrátkom či krosnami, čo niektorí už aj vďačne vyskúšali.

Okrem danej ponuky môžu návštevníci kežmarskej „Izby“ si tu zakúpiť zaujímavé výrobky z dielne žiakov kežmarskej Súkromnej spojenej školy, či už sú to tašky, obrusy, prestierania alebo iné výrobky z textilu na bežné používanie. I preto danú expozíciu denne navštevujú aj Kežmarčania, ktorí sú zvedaví na novinky zo školskej dielne, ktoré sa stretávajú s veľmi pozitívnym ohlasom. Keďže školský rok sa iba začína, predajná ponuka sa bude iste iba rozširovať.

 

Kežmarská Izba remeselných tradícií má tak napriek sťahovaniu, vďaka vedeniu kežmarskej Súkromnej spojenej školy stále svoje miesto v cestovnom ruchu mesta a prináša pre domácich i zahraničných návštevníkov historický pohľad na život v našom meste spred pár desiatok rokov. Svoje neopakovateľné čaro rokov minulých nestratila ani v nových priestoroch. Stačí sa o tom prísť presvedčiť!