Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá vyhlásila 5. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2018, má už aj výsledky daného ročníka. V hre boli i zástupcovia z nášho regiónu a právom brali všetky najvyššie umiestnenia.

Ocenenie má dve časti - rozhodnutie odbornej poroty a hlasovanie verejnosti. NAJ zariadenia, NAJ zamestnancov a NAJ produkty vyberá v ankete hlasovaním široká verejnosť.

Online hlasovanie prebiehalo od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja prebieha už od roku 2014. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na inšpiratívne osobnosti, kvalitné zariadenia, zaujímavé produkty a šikovných zamestnancov cestovného ruchu.

O udelení ocenení osobnostiam a produktom rozhodla odborná porota. Za celoživotný prínos v rozvoji cestovného ruchu bude ocenenie udelené Zuzane Šedivej in memoriam a Jánovi Gondekovi.

 

Zuzana Šedivá sa narodila v r. 1948 v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobila v Tatrách a špecializovala sa na cestovný ruch a hotelierstvo. Pôsobila vo viacerých veľkých tatranských hoteloch, medzi jej prioritami vždy bola vysoká kvalita poskytovaných služieb. Patrila k zakladateľom Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry i Zväzu hotelov a reštaurácií  SR, kde dlhé roky pôsobila ako viceprezidentka i prezidentka zväzu.  Od roku 2009 svoje skúsenosti ďalej odovzdávala ako konzultantka a školiteľka. Navždy nás opustila 20. 2. 2017. 

Ján Gondek – dlhoročný konateľ Chaty Pieniny, organizátor podujatí, aktivista za rozvoj oblasti Pienin. Počas sezóny zamestnáva na chate 50 ľudí. Je jej živou súčasťou, často prichádza medzi hostí v tradičnom kroji. Zaslúžil sa o otvorenie jedného z prvých peších hraničných priechodov Lesnica – Szczawnica. Z poverenia zhromaždenia Goralov pasuje turistov za Goralov s právami, ale aj povinnosťami gorala. Región reprezentuje na veľtrhoch cestovného ruchu po celom svete.

 

V kategórii podnikanie v cestovnom ruchu získal ocenenie Jozef Vilim, riaditeľ Kúpeľov Nový Smokovec. Kúpele patria k najznámejším klimatickým kúpeľom na Slovensku. Jozef Vilim dokázal udržať a skvalitniť kúpeľnú liečbu v Novom Smokovci a úspešne ju spojiť s komerčným podnikaním, poskytovaním rekondičných pobytov, celým radom zaujímavých produktov, podujatí a tiež rozvíjaním kongresovej turistiky.

Jozef Vilim

 

Za vzdelávanie v oblasti CR udelila porota ocenenie Jozefovi Šenkovi, dlhoročnému riaditeľovi Hotelovej akadémie v Prešove (Baštová 32), ktorý na pozícii riaditeľa pôsobí už 17. rok. Škola patrí vo svojej špecializácii medzi najlepšie na Slovensku. Žiaci každoročne získavajú úspechy v národných i medzinárodných súťažiach. Absolventi sa uplatňujú v zariadeniach doma i v zahraničí, k čomu výrazne prispieva dôraz na prax a znalosť jazykov. Škola je organizátorom súťaží a podujatí nadnárodného charakteru, každoročne hostí  súťaž juniorov EUROCUP, jedinú takého rozsahu v Európe. Aj takouto formou prispieva k propagácii mesta Prešov i celého Prešovského kraja.

 

Za rozvoj CR v samospráve bude ocenený Štefan Bieľak. V samospráve pôsobil ako primátor mesta Spišská Belá štyri volebné obdobia do novembra 2018, aktuálne je poslancom Zastupiteľstva PSK a podpredsedom ZMOS-u. Pôsobil a pôsobí v mnohých organizáciách a na viacerých úrovniach samosprávy, kde iniciuje spoluprácu a aktivity na rozvoj cestovného ruchu. Bol iniciátorom a prispel k realizácii mnohých cezhraničných aj miestnych projektov (napr. budovanie cyklistických chodníkov v rámci projektu Cesta okolo Tatier, pump tracková dráha v Spišskej Belej, podpora cyklistického a turistického značenia, podpora mnohých nadregionálnych podujatí).

Štefan Bieľak

 

Odborná porota ocenila aj dva produkty, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky cestovného ruchu v kraji - obnova a sprístupnenie Donjonu na Šarišskom hrade a Expozícia svet dávnych vekov v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

 

Druhou časťou ocenenia je hlasovanie verejnosti. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a produkt vybrali hlasujúci počas online hlasovania.

V hlasovaní boli i dve kežmarské zariadenia.

 

Výsledky hlasovania:

NAJ produkt CR, online hlasovanie: Bežecký areál, Štrbské Pleso (2178 hlasov, 31 %).

NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia: Hrebienok, Tatranský ľadový dóm (1821 hlasov, 26 %)

NAJ informačné zariadenie: Tatranská informačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica (1612 hlasov, 32 %)

NAJ reštaurácia: Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča (2718 hlasov, 41 %)

NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Menhard***, Vrbov (3762 hlasov, 47 %)

NAJ zamestnanec CR: Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (11 696 hlasov, 45 %)

 

Výsledky hlasovania podrobne:

NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia

1821 Tatranský ľadový dóm, Hrebienok

1571 Hrad Šariš, Veľký Šariš

746 Skanzen Bardejovské Kúpele

628 Kežmarský hrad

477 Štátne lesy TANAP – Expozícia tatranskej prírody, Tatranská Lomnica

383 Nestville Park, Hniezdne

367 Tatranská galéria, Poprad

343 Kaštieľ a archeopark, Hanušovce n. Topľou

320 Slovenské opálové bane

202 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

180 Galéria Dobrá Hračka, Tatranská Lomnica

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku

 

NAJ informačné zariadenie

1612 Tatranské informačné kancelárie – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica

1303 Dukla Destination, Svidník

606 Informačná kancelária mesta Levoča

556 Mestská informačná kancelária Poprad

468 Mestské informačné centrum, Prešov

427 Kežmarská informačná agentúra, Kežmarok

 

NAJ ubytovacie zariadenie

3762 Hotel Menhard***, Vrbov

1875 Villa Capri, Nová Lesná

830 Hotel Lomnica****, Tatranská Lomnica

630 Grand Hotel**** , Starý Smokovec

607 Hotel Solisko****, Štrbské Pleso

354 Hotel FIS***, Štrbské Pleso

Hotel Menhard vo Vrbove

 

NAJ reštaurácia

2718 Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča

1894 Humno Restaurant, Tatranská Lomnica

648 Reštaurácia Al Lago, Štrbské Pleso

568 Plaza Beach Restaurant, Prešov

234 Reštaurácia Boutique, Hotel Pracháreň, Levoča

232 Reštaurácia Baux Ball, Hotel Lesná, Stará Lesná

232 Reštaurácia Penzión Raimund, Dolný Smokovec – Vysoké Tatry

 

NAJ zamestnanec

11696 Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (na titulke)

11125 Marek Hamráček – vrchný čašník, Hotel Zelená Lagúna, Domaša

1560 Zdenka Bendíková – recepčná, Villa Capri, Nová Lesná

542 Juraj Jancík – náčelník lanovej dráhy Tatranská Lomnica, Skalnaté pleso

528 Radomír Jančošek – riaditeľ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš – Bardejov

372 Matúš Poráč – pracovník wellness centra, Golden therapy spa, Plaza Beach Resort, Prešov

 

NAJ produkt cestovného ruchu

2178 Bežecký areál, Štrbské Pleso

1930 Expozícia Svet dávnych vekov – Kaštieľ Hanušovce n. Topľou

751 Family (Lekársky singletrack), Bardejovské Kúpele

700 Múzeum Štátne lesy TANAP – medvedí brloh, Tatranská Lomnica

624 Tatry Ice Master 2018

508 Obnova donjonu – Šarišský hrad

252 Golden therapy spa, Plaza Beach Resort, Prešov

Bežecký areál na Štrbskom Plese

Medvedí brloh v tatranskom múzeu

 

Zdroj: psk