Dňa 17. mája 2024 sa v Dolnom Kubíne konal už 30. Kongres Združenia Euroregión TATRY. Hlavným cieľom tohto združenia je rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko-poľskom pohraničí. Združenie má viac ako 100 členov na slovenskej strane a jeho členom od minulého roka aj Prešovský samosprávny kraj.

V marci minulého roka vstúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK ) do medzinárodného projektu ORIGINN s alokáciou pre územie viac ako 180-tisíc eur. Jeho cieľom je podpora podnikania vo vidieckych oblastiach s dôrazom na agropotravinársky sektor a tiež podpora nových pracovných príležitostí. Partneri projektu nedávno absolvovali druhé medzinárodné stretnutie. Otvorili počas neho tému digitalizácie, e-government služieb a nových potravinárskych technológií.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZÚS TATRY) podalo v januári 2024 projekt v rámci Fondu malých projektov z Programu Cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 (Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia).

V decembri 2023 vyšiel jeden z ďalších oficiálnych skautských reportov NHL, v ktorom sa podrobne zaoberajú aj o hráčovi spod Tatier, Filipovi Mešárovi. Správa vyšla ešte pred MS U20, s výhľadom pre celkovú budúcnosť nášho hokejistu v mužstve Montreal Canadiens.

Z Popradu sa bude ešte tento rok lietať do britského Stanstedu. Novú leteckú linku s cieľom prilákať pod Tatry viac turistov spúšťa popradské letisko v spolupráci so  spoločnosťou Ryanair. Linka začne premávať od 1. novembra s dvojtýždennou frekvenciou letov. Jej rozlietanie podporil aj Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aktívne zapája do diania na poľsko-slovenskom pohraničí. Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 bude môcť využiť takmer 3,9 mil. eur na aktivity, ktoré budú budovať spoluprácu medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Schválený je aj projekt Správy a údržby ciest PSK, ktorá na opravu cesty Lysá Poľana preinvestuje vyše 600-tisíc eur. 

Zásluhou bývalého hokejového agenta Petra Humeníka, ktorý žije v Kanade a má informácie i zo zákulisia NHL, sa k nám dostala zaujímavá informácia o Filipovi Mešárovi, hokejistovi zo Spišskej Belej. Informácia sa týka jeho možnej výmeny do iného klubu NHL!

Stránky