Celý svet je súčasťou zaujímavej doby, ktorá vyvoláva viaceré otázky, ale najmä rôzne obmedzenia. Tieto obmedzenia sa týkajú rovnako aj nášho mesta a aj preto organizačný výbor Spišských zemiakov spolu s vedením a poslancami mesta pred časom rozhodli, že sa 18. Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej tohto roku konať nebude.

Pôvodne zrušený koncert známej slovenskej skupiny Gladiátor z 20. marca 2020 sa uskutoční v náhradnom termíne, a to 11. septembra 2020 v popradskom Dome kultúry o 20.00 hodine.

Stránky