V sobotu 21. decembra 2019 je v popradskej Aréne od 19.00 súboj PIT CAGE FIGHTING 21- MMA.

Tradičné spišské koledy v netradičnom hudobnom spracovaní - Zvestujeme vám radosc, budete môcť počuť v sobotu 21. decembra 2019 od 18.00 v popradskom Dome kultúry. 

Stránky