Podujatie FILMOM ZA UKRAJINU sa z Kežmarku rozšírilo na celé Slovensko. Ku kežmarskému kinu/filmovému klubu Iskra sa pridali partneri z Asociácie slovenských filmových klubov, kiná a filmové kluby v ďalších slovenských mestách. Zástupcovia zapojených filmových klubov a kín darujú vyzbierané vstupné organizáciám pomáhajúcim ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny.

Stránky