V sobotu 13. mája 2023 sa uskutoční medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií, počas ktorého sa Kežmarský hrad pre návštevníkov otvorí aj počas večerných hodín. Tento rok si pre vás pracovníci Múzea v Kežmarku pripravili zaujímavé prednášky aj netradičnú nočnú prehliadku Kežmarského hradu.

V čase pôstu sa príďte stíšiť do Výstavnej siene kežmarského múzea, kde objavíte zabudnuté miesta v Kežmarku a jeho okolí, vyžarujúce energiu duchovna a minulosti v podobe kaplniek.

Stránky