Železničná polícia v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 3. 6. 2020 10 minút pred 13-tou hodinou na prvej dopravnej koľaji, v medzistaničnom úseku žst. Gánovce a žst. Poprad – Tatry.

Ide o osobu: Peter Klein, nar. 1994 zo Svitu. Na 25 ročného Petra z mesta Svit je vydaný príkaz na zatknutie Okresným súdom Poprad za zločin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Snaha o komfortnejšie a bezpečnejšie cestovanie Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja zmodernizujeme viac ako 40 kilometrov ciest II. triedy v okresoch Bardejov, Medzilaborce, Prešov a Poprad.

Stránky